Upozornění DILIA k digitálním a audioknižním právům

DILIA si dovoluje stručně informovat o rostoucím zájmu nakladatelů a vydavatelů ohledně práv k překladům literárních děl formou digitálního užití především na internetu. DILIA průběžně sleduje a analyzuje vývoj licenčních podmínek k takovému užití překladů v rámci knižního trhu. V poslední době zaznamenala dvě znepokojující tendence.

První se týká nakládání s již existujícími, zejména staršími překlady literárních děl. V souvislosti s rostoucím zájmem o knihy v podobě e-knih a audioknih zaznamenala DILIA zvýšený zájem o práva na digitální užití překladů, jak uvedeno výše. Jak nakladatelé, zejména však novější subjekty, které se specializují právě na obchodování s digitální, resp. audio podobou knih, tak oslovují překladatele a nositele práv k těmto starším překladům s nabídkou na „odkoupení“ práv na celou dobu jejich trvání.

Druhou tendencí je zahrnování práv na užití ve formě audioknih i dalších práv (např. na použití ve filmovém zpracování) do smluv uzavíraných s nakladateli na knižní vydání.

Upozorňujeme, že nabízené podmínky nemusí být pro autory a nositele práv vždy výhodné, výjimkou nebývá nabídka výhradního odkoupení všech práv za paušální částku, a to na celou dobu trvání autorských práv.

Doporučujeme vám proto obezřetnost při uzavírání smluv.

V případě vašeho zájmu je DILIA samozřejmě připravena vás při sjednávání podmínek a uzavíráních smluv zastoupit. Pokud chcete vědět více, obraťte se prosím na kolegyni z mediálního oddělení DILIA Jitku Tomešovou, tomesova@dilia.cz.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.