Užitečné odkazy

Mezinárodní organizace

European Council of Literary Translators’ Associations (CEATL)

Audiovisual Translators Europe (AVTE) – The European Federation of Audiovisual Translators

Slovensko

Slovenské literárne centrum – koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí

DoSlov – občianske združenie literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov

Belgie

Flanders Literature

Dánsko

Slots- og Kulturstyrelsen – Agentura pro paláce a kulturu; podpora literatury a překladatelů

Estonsko

Estonian Literature Centre (ELIC) – exportní agentura estonské literatury

Finsko

Finnish Literature Exchange (FILI) – exportní agentura finské literatury

Kääntöpiiri – online databáze překladatelů finské literatury

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) – Svaz finských překladatelů a tlumočníků

Suomen kirjailijaliitto – Svaz finských spisovatelů

Sanasto – Finnish literary copyright society

Finnish Book Foundation – Finlandia Prize

Island

Miðstöð íslenskra bókmennta – Icelandic Literature Center

Bandalag þýðenda og túlka – The Icelandic Association of Translators and Interpreters

Izrael

The Institute for the Translation of Hebrew Literature – Institut pro překlad hebrejské literatury

Litva

Lithuanian Culture Institute – národní agentura na propagaci litevské kultury, vč. literatury

Lotyšsko

Latvian Literature – exportní agentura lotyšské literatury

Německo

Literaturübersetzer

Deutscher Buchpreis

Deutscher Jugendliteraturpreis

Nizozemsko

Nederlands Letterensfonds – Dutch Foundation for Literature

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) – digitální knihovna nizozemské literatury

Norsko

Norwegian Literature Abroad (NORLA) – exportní agentura norské literatury

Norsk Oversetterforening (NO) – Norwegian Association of Literary Translators

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) – The Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Association

Norsk fagoversetterforening (NORFAG) – The Norwegian Association of Professional Translators

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO) – Norwegian Association of Audiovisual Translators

Polsko

Instytut Książki – polský literární institut

Rakousko

IG Übersetzerinnen Übersetzer (IGÜ) – die Interessenvertretung der literarischen und wissenschaftlichen Übersetzer∙innen in Österreich

Österreichischer Buchpreis

Rumunsko

Centrul Național al Cărții (CENNAC) – národní knižní centrum, granty na překlad rumunské literatury

Slovinsko

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije – Slovinská literární agentura

Spojené království

The Society of Authors – Translators Association

The Booker Prizes

Švédsko

Kulturrådet – Švédská kulturní rada; export literatury, příležitosti pro překladatele

Švýcarsko

Autorinnen und Autoren der Schweiz (A*dS )

Schweizer Buchpreis

USA

The American Literary Translators Association

The Pulitzer Prizes

Prezentace překladatelů

ČRo Vltava: Knižní pól – setkání s knihami napříč prostorem a časem, české osobnosti, nezřídka překladadelé, vybírají ze svých knihoven

Krotitelé slov – podcast s literárními překladateli

Severský literární salón online – online debaty o nových severských knihách v českém překladu

Průzkumy a studie o pracovních podmínkách

Výzkum Jak žijí spisovatelé a překladatelé v Česku (2022)

Mapování smluvních podmínek a výše honorářů českých literárních překladatelů (2021)

CEATL: Working Conditions Report – first phase (2011)

Legislativa

Autorský zákon – Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl

Petra-E – Education Framework of Reference for the Education and Training of Literary Translators

Čeština

Internetová jazykový příručka ÚJČ AV ČR

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Databáze jazykových dotazů z jazykové poradny

Akademický slovník současné češtiny

Vokabulář webový – Elektronický slovník staré češtiny (do konce 15. stol.)

Slovník afixů užívaných v češtině

Český národní korpus

DEBDict – online přístup k českým slovníkům: Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Příruční slovník jazyka českého, Slovník cizích slov, Slovník synonym, Slovník české frazeologie a idiomatiky (nutná registrace)

Cizí jazyky

Slovníky Lingea – slovníkový portál pro 30 jazyků

Linguee – kontextový srovnávací slovník dokumentů EU

Angličtina

The Free Dictionary by FARLEX

A Dictionary of English Slang and Colloquialisms in the UK

Dánština

Den Danske Ordbog – online výkladový slovník dánštiny

Finština

Kielitoimiston sanakirja – dictionary of standard Finnish compiled in the Institute for the Languages of Finland

Urbaani Sanakirja – slovník slangu a hovorové finštiny (neoficiální)

Nykysuomen sanakirja – velký výkladový slovník finštiny z let 1951–1961 (naskenovaná verze v PDF)

Suomen murteiden sanakirja – slovník finských nářečí

Vanhan suomen sanakirja – slovník staré finštiny

Suomen etymologinen sanakirja – etymologický slovník finštiny

Kotimaisten kielten keskus (KOTUS) – Institute for the Languages of Finland

Iso suomen kielioppi (ISO) – internetová verze velké gramatiky finštiny

Francouzština

Trésor de la Langue Française informatisé

Lexilogos – francouzské odborné a překladové slovníky

Hebrejština

Morfix – slovník (zdarma)

Ravmilim – slovník (placený)

Latina

Perseus Digital Library – antické texty online v řečtině, latině a překladech

Němčina

Digitales Wörtebuch der deutschen Sprache (DWDS) – slovník

Duden – slovník

Nizozemština

Van Dale Uitgevers – slovník

Het Vlaams woordenboek – slovník

Woordenboek Populair Taalgebruik – slovník

Verwarwoordenboek – slovník

Instituut voor de Nederlandse Taal – Institut nizozemského jazyka

Norština

Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) – akademický slovník norštiny

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur – norská akademie pro jazyk a literaturu

Polština

Słownik języka polskiego PWN

Rumunština

Dexonline (Dicționare ale limbii române) – výkladový slovník rumunštiny

Slovinština

Fran – slovníky slovinštiny online

Starořečtina

Lexilogos – online slovníky řecko-francouzské (Bailly), řecko-anglické (A Greek-English Lexicon), řecko-německé (Pape) a řecko-španělské (DGE, LMPG)

An Intermediate Greek English Lexicon

Perseus Digital Library – antické texty online v řečtině, latině a překladech

Španělština

Diccionario de la lengua española – slovník