Stipendia a granty

Uvádíme několik tipů, které mohou literárnímu překladateli pomoci při hledání možnosti stipendia nebo grantu. Výčet není zdaleka úplný, a my se budeme snažit jej průběžně doplňovat.

Český literární fond

Nadace Český literární fond poskytuje granty fyzickým a právnickým osobám, které vykonávají či podporují tvůrčí činnost či realizují výsledky tvůrčí činnosti a projekty v oblasti původní i přeložené literatury, poskytuje stipendia a uděluje ceny Nadace. V případě stipendií jde o jednorázový nebo pravidelný měsíční příjem poskytovaný tvůrčím pracovníkům: jeho účelem je podpořit vytvoření či dokončení nového díla, případně jeho realizaci. Stipendium je rovněž možné poskytnout na studium materiálů nutných k vytvoření díla a na cesty vědeckých pracovníků. Výroční ceny Nadace ČLF jsou určeny k ocenění mimořádných tvůrčích počinů v oblasti literární tvorby a publicistiky.

Více na Oblasti podpor | Nadace Český literární fond (nclf.cz)

Ministerstvo kultury

Podpora vydávání knih

Oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury vypisuje každoročně výběrové dotační řízení v oblasti podpory vydávání knih včetně překladové literatury. Je určeno pro víceleté projekty.

Více zde.

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Tvůrčí stipendia Ministerstva kultury jsou určena na finanční podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v rozsahu od šesti měsíců do dvou let. Studijní stipendia podporují studijní pobyty v minimální délce jednoho měsíce na významném uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti doma nebo v zahraničí.

Více zde.

Rezidence v Klášteře Broumov

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov každoročně vyhlašuje dvou- až čtyřtýdenní rezidenční pobyty pro autory a překladatele v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov. Možnost pobytu v Broumově je jednou z členských výhod nabízených Obcí překladatelů. Podrobné informace a reference bývalých rezidentů najdete zde.

Více informací, termíny a přihlašovací formuláře najdete na Rezidence v Klášteře Broumov | CzechLit.

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví zejména v členských zemích. Jeho oddíl Kultura podporuje projekty spolupráce, oběh evropských literárních děl a evropské sítě a platformy. Dotační výzvy se mohou týkat i oblasti literárního překladu, podpory zahraničních pobytů apod.

Aktivní dotační výzvy najdete zde.

Centre national du livre

Program CNL, instituce zřizované francouzským ministerstvem kultury, nabízí překladatelům z francouzštiny i do francouzštiny možnost tvůrčích a pobytových stipendií, které mají podpořit jak překlady české literatury do francouzštiny, tak šíření povědomí o francouzské literatuře mimo frankofonní oblast. Žádosti lze podávat prostřednictvím Francouzského institutu v Praze.

Aktuální informace o stipendiích najdete na stránkách Francouzského institutu zde.

Goethe-Institut

Program Goethe-Institutu „Překlady německých knih do cizího jazyka“ podporuje zahraniční nakladatele vydávající překlady německé literatury.

Česká čtenářská veřejnost se díky němu může dostat k důležitým vědeckým, naučným a literárním publikacím nebo dílům pro děti a mládež. V případě kladného posouzení žádosti je podpora realizována poskytnutím příspěvku k nákladům za překlad, který je vyplacen po vydání přeložené knihy. Podporovány jsou především knihy z následujících oblastí:

  • demokracie, právní stát a občanská společnost
  • kulturní dimenze evropského sjednocovacího procesu
  • německé dějiny 20. století (zejména: kultura paměti, vyrovnání se s minulostí)
  • postoj společnosti k etnickým a náboženským menšinám
  • nadprůměrné primární texty německých vědců z oblasti společenských a sociálních věd, jakož i mimořádná díla současné německé literatury.

Zohledňovány jsou také:

  • texty klasické německé literatury
  • současná dramatika
  • kvalitní literatura pro děti a mládež 

Více zde.

Polské Ministerstvo kultury

Polské Ministerstvo kultury pravidelně vypisuje program na podporu překladu určený zahraničním nakladatelům, z něhož lze financovat překlad polské beletrie, poezie, literatury pro děti a mládež, publikace z oblasti dějin literatury, kultury či historie se zaměřením na Polsko nebo životopisné literatury. Pokrývá až 100% nákladů na překlad.

Více na The Polish Book Institute (instytutksiazki.pl)

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), nabízí zájemcům z řad autorů, překladatelů, kritiků a publicistů rezidenční pobyty.

Celkem se uděluje 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskutečňují ve dvou termínech, jarním a podzimním.

Podmínky a registrační formulář na: Literary Residency Program – Visegrad Fund