Další překladatelské soutěže

SOUND – Soutěž JTP o nejlepší DP/BP v oboru translatologie

Do soutěže lze přihlásit magisterskou/bakalářskou závěrečnou práci, jejíž téma spadá do oblasti translatologie a která byla úspěšně obhájena na univerzitě v ČR anebo SR, a to nejdéle 2 kalendářní roky před aktuální uzávěrkou soutěže. V kategorii diplomových prací získá výherce 10 000 Kč, v kategorii bakalářských prací získá výherce 6 000 Kč. Soutěž pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Podrobné informace o soutěži SOUND na webu JTP