Soutěž Jiřího Levého

Soutěž pro začínající překladatele do 35 let má podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. Nese jméno nejvýznamnějšího českého teoretika překladu Jiřího Levého. Z řad oceněných od roku 1993 vzešlo mnoho překladatelských osobností.

Všichni soutěžící mají jedinečnou možnost získat zpětnou vazbu od odborné poroty složené ze zkušených překladatelů a překladatelek. Oceněné příspěvky v průběhu roku uveřejňuje časopis pro světovou literaturu Plav.

Základní informace

Statut soutěže Jiřího Levého

O soutěži

Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti.
Soutěž je organizována každoročně, vždy v určitých žánrových specifikacích. V letošním ročníku se vypisují tyto kategorie:

(1) Umělecká próza a drama
(2) Poezie
(3) Kritika a teorie překladu

Překládá se do češtiny, jazyk originálu není nijak vymezen. Do soutěže nelze přijmout práce, které již překladatel publikoval nebo které zveřejní před závěrečným rozhodnutím poroty koncem května 2024. Z účasti jsou vyloučeni ti překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii už dvakrát oceněni první nebo druhou cenou (účast v jiné kategorii se připouští). Příspěvky zasílejte do 29. 2. 2024.

Rozsah a specifikace soutěžní ukázky:

ad (1): 15–20 normových stran textu (povídka, ucelený úryvek delší prózy nebo divadelní hry, esej); 1 NS=1800 znaků včetně mezer; nastavení MS Word, řádkování 1,5 až 2

ad (2): 150–200 veršů (soubor básní nebo delší básnická skladba, část veršovaného dramatu)

ad (3): kritické zhodnocení překladu delší prózy, povídkového souboru, souboru básní nebo
dramatu /do češtiny/ (nebo) příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15–20 NS

(Žádáme soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah a formát soutěžních prací.)

přímo z publikace (nestačí dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. 

​Vyhodnocení soutěže

provede porota jmenovaná výborem OP k datu uzávěrky soutěže. Vyřadí příspěvky, které nebudou splňovat formální podmínky soutěže, ve spolupráci s posuzovateli z řad členů OP a dalších odborníků zajistí posouzení přijatých příspěvků a na závěr své práce svým výrokem rozhodne o ocenění nejlepších prací.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2024.

V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na jedné úrovni ocenit více prací.

Jak se zúčastnit

Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží.

Příspěvky zasílejte do 29. 2. 2024 poštou na adresu Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (tel. 222 564 082)

Zásilka musí obsahovat:

  • zalepenou obálku označenou vaším heslem, v níž uvedete heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a e-mail, případně telefon
  • tři dobře čitelné exempláře překladu (všechny musí být označeny heslem a bibliografickým údajem originálního textu)

a zároveň elektronicky na e-mailovou adresu soutez@obecprekladatelu.cz s uvedením hesla v předmětu e-mailu a následujícími přílohami:

  • překlad s bibliografickým údajem originálního textu. Soubor ve Wordu označte názvem ve formátu vašeheslo_překlad (např. XXXX_překlad)
  • originál v pdf označený názvem ve formátu vašeheslo_originál (např. XXXX_originál) a obsahující bibliografický údaj

Bibliografický údaj originálu musí být co nejúplnější, nejlépe převzatý přímo z publikace (nestačí dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. 

Přehled oceněných

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 proběhlo v Kampusu Hybernská vyhlášení výsledků 31. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele do 35 let. Porota ve složení Michaela Jacobsenová, Anežka Charvátová, Vratislav Kadlec a Kateřina Klabanová rozhodla následovně:

Poezie

1. místo

Jan Rus (William Blake : výbor z básní) – angličtina

Michal Ctibor (Publius Terentius: „Tchyně“) – latina

3. místo

Jana Ariadne Jelínková (T. S. Eliot: „Milostná píseň J. Alfreda Prufrocka“ a další básně) – angličtina

Tereza Kachlová (Rubén Darío: výbor z básní) – španělština

Čestné uznání

Jana Vrzalíková (Chris Crowe: „Death Coming Up the Hill“) – angličtina

Próza

1. místo

Anna Štádlerová (NoViolet Bulawayo: Glory) – angličtina

2. místo

Markéta Buršová (Thomas Hettche: Pfaueninsel) – němčina

3. místo

Jana Vrzalíková (Kate Albusová: A Place to Hang the Moon) – angličtina

Čestná uznání

Hana Ditrichová (Tessa Hadleyová: Free Love) – angličtina

Markéta Hlásková (Fernanda García Lao: Nación vacuna) – španělština

Veronika Třísková (Koko Hubara: Bechi) – finština

Ve středu 15. 6. 2022 proběhlo v kavárně Liberál vyhlášení výsledků 30. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele.

Próza

1. cena

Vendula Pazderová (Alejandro Zambra: Poeta chileno) – španělština

2. cena

Michaela Kozumplíková (Anne F. Garréta: Dans l’béton) – francouzština

3. cena

Anna Štětková (Chloé Delaume: Le Coeur synthétique) – francouzština

Klára Našincová (Bogdan Suceavă: Čas Nibelungů, Povážlivé sklony) – rumunština

Čestné uznání

Kateřina Jagošová (Johanna Sinisalo: Fast Chuck) – finština

Gabriela Lisníková (Samanta Schweblin: Siete casas vacías) – španělština

Iveta Lužná (Thore Hansen: Ten, co toužil po hvězdách) – norština

Eva Heczková Kůsová (Ilona Hartmann: Land in Sicht) – němčina

Poezie

Čestné uznání

Jakub Marx (Jim Morrison: Lords) – angličtina

Porota Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele vyhlásila výsledky 29. ročníku  15. 9. 2021 v kavárně Liberál v Praze 7. Předsekyně poroty Anežka Charvátová a porotci Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík rozhodovali v kategoriích próza a poezie. Na posudcích dále spolupracovali Michala Marková (angl.), Jarka Vrbová (norština), Marie Voslářová (švédština), Marta Bartošková (islandština), Veronika ter Harmsel Havlíková (nizozem), Lucie Zakopalová (polština), Šárka Grauová (portugalština), Jovanka Šotolová (francouzština),  Lukáš Klimeš (ruština), Jitka Hanušová (finština), Jaroslav Otčenášek (srbština, charvátština), Magdalena Křížová (hebrejština), Libuše Valentová (rumunština).

Próza

1. cena

Eva Schulzová: Federike Mayröcker: A vykouzlila jsem miláčka (němčina)

2. cena

Anna Pavlíková: Henri Bosco: L’enfant et la rivière (francouzština)

Magdalena Doležalová: Alexej Poljarinov: Rif (ruština)

Markéta Vaňková: Hval, Jenny: Å hate Gud. Proti Bohu (norština)

3. cena

Roman Tilcer: Howard, Robert Ervin: The Tower of the Elephant (angličtina)

Kateřina Tobiášová: Patrick Modiano: Perlička (francouzština)

Ester Prokešová: Mark-Uwe Kling: Die Känguru-Chroniken (němčina)

Čestná uznání

Klára Našincová: Lucian Dan Teodorovici: Čtvero vyprávění, která dávají dohromady jednu prózu, pravda poněkud banální, ale exemplární (rumunština)

Martin Mokrý: Koskinen, Juha-Pekka: Pariisinvihreä työhuone (finština)

Martina Kašparová: Birgisson, Bergsveinn: Svar við bréfi Helgu (islandština)

Lenka Marie Čapková: Curtis, Rebecca. Hansa and Gretyl and Piece of Shit (angličtina)

Anna Štádlerová: Brit Bennett: The Vanishing Half (angličtina)

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

neudělena

3.cena

Veronika Jončevová: Richard Siken: Litanie, ze který jsou některý věci vyškrtnutý (angličtina)

Jan Chalupník: Alexandr Vvěděnskij (ruština)

Čestné uznání

Alena Snelling: Terrance Hayes: Americké sonety mému vrahovi z minulosti i budoucnosti (angličtina)

V úterý 22. 9. 2020 byla v Café Kampus udělena ocenění v rámci Soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně), Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík o cenách rozhodla takto:

Cena za poezii

neudělena

Ceny za prózu

1. cena

neudělena

2. cena

Anežka Dudková (angl.): Bernardine EVARISTO: Girl, Woman, Other

Tereza Jůzová (něm.): Esther KINSKY: Banatsko

3. cena

Veronika Štefanová (špan.): Ricardo PIGLIA: El viaje de Ida / Idina cesta

Čestná uznání

Martina Šrajtrová (polš.): Jan Józef SZCZEPAŃSKI: Biskup jedzie przez morze

Anna Matoušková (angl.): Celeste NG: Girls, At Play

Markéta Vaňková (norš.): Roskva KORITZINSKY: Ještě jsem neviděla svět

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 byla v Café Kampus udělena ocenění mladým překladatelům v rámci Soutěže Jiřiho Levého pro mladé a začínající kolegy. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně), Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík. o cenách rozhodla takto:

1.cena

Tereza Kortusová (rumunština)

Hana Maadi, roz. Böhmová (francouzština)

2.cena

Vendula Pazderová (španělština)

Ondřej Horník (angličtina)

3.cena

Kateřina Výtisková (finština)

Anežka Dudková (angličtina)

Čestné uznání

Radmila Klásková (němčina)

Martin Valeš (angličtina)

Alžběta Glancová (hebrejština)

Mimořádná cena za překlad poezie

Vojtěch Frank (ruština)

Mimořádná cena za překlad dramatického textu

Sára Töröková (francouzština)

Hromadné foto poroty a oceněných

V pražské kavárně Café Kampus byly 14. června 2018 vyhlášeny výsledky 26. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Zároveň byl vyhlášen 27. ročník soutěže (2018-2019) s uzávěrkou do 25. ledna 2019.

Porota ve složení  Anežka Charvátová (předsedkyně), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík ocenila tyto mladé překladatele:

Próza

1. cena

Anna Melicharová, FR, Marcus MALTE, Chlapec

2. cena

Tereza Jůzová, NĚM, Christoph MECKEL, Světlo

3. cena

Jana Tomečková, FR, Agnès DESARTHE, Ce coeur changeant

Tomáš Erhart, RUŠ, Vladimír SOROKIN, Marfušina radost

Agáta Lukášková, FR, Virginie DESPENTES, King Kong Théor

Čestná uznání

Kateřina Jemelíková, IT, Francesco GUNGUI, Tutto il tempo che vuoi

Zuzana Hildenbrand, FR, Philippe CLAUDEL, L´arbre du pays Toraja

Martin Surovčák, ŘEČ, Christos CHOMENIDIS, Dům a cela

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

Roman Jakubčík, ANGL, Chris HARRIS, Rýmování mi prostě nejde

3. cena

Anna Melicharová, ŠP, Jorge GUILLÉN, Cántico

V pražské kavárně Café Kampus byly 7. června 201 7vyhlášeny výsledky 25. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Zároveň byl vyhlášen 26. ročník soutěže (2017-2018) s uzávěrkou do 25. ledna 2018.

Porota ve složení  Anežka Charvátová (předsedkyně), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík ocenila ve 25. ročníku tyto mladé překladatele:

Próza

1. cena

Petra Johana Poncarová (Tormod Caimbeul, gaelština)

2. cena

Jiří Hron (Amor Towles, angličtina)

Lukáš Vítek  (Maarten ‚t Hart, nizozemština)

Anna Kudrnová (Claudio Magris, italština) 

3. cena

Přemysl  Vinš (Flutura Açka, albánština)  

Anežka Melounová Křístková (Riku Korhonen, finština)

Čestné uznání

Roman Jakubčík (Charles Bukowski, angličtina)

Tereza Kortusová (Antoine Rault, francouzština)

Veronika Chaloupková (Stefano Benni, italština) 

Poezie

1. cena

Roman Jakubčík (Krister Jones, angličtina)

2. cena

neudělena

3. cena

Boleslav Žemlík (Ian Doescher, angličtina)

Několik snímků z vyhlášení naleznete v naší fotogalerii.

V pražské kavárně Café Kampus byly 9. 6. 2016  vyhlášeny výsledky Překladatelské soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně poroty), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík ocenila tyto autory zaslaných příspěvků:

Próza

1. cena

Tereza Vlášková (Bicram Seth, angličtina)

2. cena

Anežka Melounová Křístková (finština – dvojnásobná cena za dva příspěvky téže překladatelky)

Jana Vrzalíková (Jane Websterová, angličtina)

3. cena

Zdeněk Huml (G. Perec, La Disparition, francouzština)

Vojtěch Ettler (Paul Auster, angličtina)

Fedora Morozová (Federico Baccomo, Woody, italština)

Čestné uznání

Gabriela Pechanová (se dvěma příspěvky, A. Zambra a R. Bolaño, španělština)

Kateřina Harrison Lipenská (angličtina)

Jana Kellnerová (němčina)

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

Vít Kazmar (R. Juarroz, Poesía Vertical, španělština)

Martin Světlík (Antony Hecht, angličtina)

3. cena

neudělena

Čestné uznání

Petr Valenta (Horatius, latina)

Michael Alexa (Mickiewicz, polština)

Tereza Vlášková (Silverstein, angličtina)

Obec překladatelů ve středu 10. června 2015 zveřejnila v Café Kampus (dříve Krásný ztráty) výsledky Překladatelské soutěže Jiřího Levého z ročníku 2014/2015:

Próza

1. cena

neudělena

2. cena

Jan Dvořák, Hluboká nad Vltavou (Claude Simon, fr.)

Roman Jakubčík, Šakvice (Collin Barrett, angl.)

3. cena

Kateřina Garajová, Brno (Stefano Benni, it.)

Lenka Malinová (José María Merino, šp.)

Zbyněk Rohlík, Žďár nad Sázavou (Peter Bichsel,  n)

Čestné uznání

Denisa Šebestová, Plzeň (William Faulkner, Brož, angl.)

Lenka Veselá, Praha 4 (C. Zuckmayer,  něm.)

Veronika Horáčková, Brno (Harry Mulisch, nizozemština)

Kristina Pavlíková, Strakonice (M. Énard, fr.)

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

Jan Komárek, Praha 4 (vietnamština)

3. cena

Jaromír Andrýsek, Nový Jičín (Baudelaire, Květy zla, fr.)

Porota PSJL

PhDr. Anežka Charvátová (předsedkyně poroty), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová, Ladislav Šenkyřík

Současně byl vyhlášen další ročník překladatelské soutěže 2015/2016.

Výsledky 22. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého byly vyhlášeny ve čtvrtek 19. června 2014 v prostorách Divadla Na Prádle v Praze. V odborné porotě pod vedením Anežky Charvátové (romanistky) zasedal Ladislav Šenkyřík (angl.), Kateřina Klabanová (angl.) a Michaela Jacobsenová (něm.); s nimi externě spolupracovali odborníci na další jazyky zastoupené v soutěži, kteří zpracovali posudky. Porota udělila tato ocenění:

Poezie

1. cena

Michal Ctibor  (Vergilius: čtyři ukázky z Aeneidy; latina)

2. cena

Jaromír Andrýsek  (vybrané básně z Baudelairových Květů zla; francouzština)

Čestné uznání

 Johana Eliášová (Samuel T. Coleridge: Dejection: An Ode; angličtina)

Próza

1. cena

neudělena

2. cena

Nikol Dorožalová (Jonathan Coe: The Terrible Privacy of Maxwell Sim; angličtina)

Zbyněk Rohlík (Ruth Schweikertová: povídka „Zabít“; němčina)

3. cena

Michaela Legátová (Jeremy Dyson: Coué; angličtina)

Lenka Malinová (Julio Llamazares, Žlutý déšť; španělština)

Zuzana Hildenbrand  (Philippe Claudel, Parfums; francouzština)

Čestné uznání

Romana Holomčíková  (Vytautas V. Landsbergis: Okronoskovy příhody; litevština)

Erika Kastnerová (Ljudmila Petruševská: Noční interval; ruština)

Pavel Pilch (Vlado Bulić: Putovanje u srce hrvatskoga sna; charvátština)

Lucie Škrdlová (Rosa Monterová: povídky ze sbírky Amantes y enemigos; španělština)

Výsledky 21. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého byly vyhlášeny ve čtvrtek 20. června 2013 v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze. V odborné porotě pod vedením Anežky Charvátové (romanistky) zasedal Ladislav Šenkyřík (angl.), Kateřina Klabanová (angl.) a Michaela Jacobsenová (něm.); s nimi externě spolupracovali odborníci na další jazyky zastoupené v soutěži, kteří zpracovali posudky. Porota udělila tato ocenění:

Poezie

1. cena

Petr Jan Vinš, Ivana Kuglerová (Perec Markiš, Židovské tanečnici; jidiš)

2. cena

Kamil Pinta (Clark Ashton Smith, básně; angličtina)

3. cena

Jakub Kostelník (Paul Celan, básně; němčina)

Čestné uznání

Ondřej Hanus (John Burnside, básně; angličtina)

Próza

2. cena

Joanna Derdowska (Tomasz Rożycki, Bestiarium; polština)

Denisa Streublová (Fabio Volo, Il tempo che vorrei; italština)

3. cena

Zbyněk Rohlík (Keith Ridgway, Problém s němčinou; angličtina)

Marie Voslářová (Clemens J. Setz, Velice krátký příběh; němčina)

Čestné uznání

Pavla Nejedlá (Linn Ullmannová, Než usneš; norština)

Petra Mičková (Richard Ford, Rock Springs; angličtina)

Eva Merenusová (Ray Loriga, Lo peor de todo; španělština)

Odborná porota (ve složení Ladislav Šenkyřík – anglista a předseda poroty, Kateřina Klabanová – anglistka, Michaela Jacobsenová – germanistka, Anežka Charvátová – romanistka) vyhlásila výsledky dne 20. 6. 2012. Udělila tato ocenění:

Poezie

1. cena

Aleš Misař (R. M. Rilke: Sonety k Orfeovi; němčina)

3. cena

Matouš Turek (W. B. Yeats, básně; angličtina) 

Michael Alexa (Adam Zagajewski, básně; polština) 

Čestné uznání

Sára Vybíralová (Vénus Khoury-Ghata, básně; francouzština) 

Michaela Otterová (R. M. Rilke, básně; němčina)

Próza

1. cena

Eva Maršíková (Edwin A. Abbott: Plochozemí; angličtina)

2. cena

Daniela Orlando (Jeanette Winterson: Vnitřní symetrie; angličtina)

3. cena

Petra Jelínková (Caitlin Moran: Jak být ženou; angličtina)

Marcela Komínová (Stefan Chwin: Krótka historia pewnego żartu; polština)

Johana Petra Poncarová (Salman Rushdie: Satanské verše, angličtina)

Čestné uznání

Ondřej Slówik (Vu Trong Phung: Klikař; vietnamština)

Adriana Fico (Mark Charitonov: Němý orchestr; ruština)

Odborná porota (ve složení Ladislav Šenkyřík – anglista a předseda poroty, Olga Uličná – rusistka, Michaela Jacobsenová – germanistka, Anežka Charvátová – romanistka) vyhlásila výsledky dne 14. 6. 2011. Udělila tato ocenění:

Poezie

2. cena

Magdaléna Jacková (Hilarius: Vzkříšení Lazara; latina)

Michal Zahálka (Pierre Corneille: Médeia; francouzština)

3. cena

Jakub Kostelník (Paul Celan, básně; němčina)

Michal Sedláček (Fjodor Sologub, básně; ruština)

Próza

1. cena

Ivana Kinská (Melinda Nadj Abonji: Holubi vzlétají; němčina)

2. cena

Hana Bortlová (Mario Benedetti, povídky; španělština)

Eva Maršíková (Margaret Atwoodová: Zápisky z cest; angličtina)

3. cena

Kateřina Kolářová (Richard Frost: Rock Springs; angličtina)

Nikol Dorožalová (Sławomir Shuty: Cukier v normie, povídky; polština)

Helena Táborská (William Trevor: Popustit uzdu fantazii; angličtina)

Čestné uznání

Martina Kotásková (Dina Rubinová: Zdvojené příjmení; ruština)

Katarzyna Slowiková (Izabela Sowa: Dělicí stěna; polština)

Sára Vybíralová (Annie Ernaux: Hanba; francouzština)

Obrázky z vyhlášení výsledků viz Fotogalerie.

Odborná porota (ve složení Anežka Charvátová, Michaela Jacobsenová, Ladislav Šenkyřík, Jan Zelenka) vyhlásila výsledky dne 2. 6. 2010. Udělila tato ocenění:

Próza

1.cena

Michal Brabec (Álvaro Enrigue: O smrti autora; Toaleta, španělština)

2.cena

Ladislav Václavík (Antonio Lobo Antunes: O ptácích, portugalština)

Miroslav Tomek (Serhij Žadan: Deset způsobů, jak zabít Johna Lennona, ukrajinština)

3.cena

Štěpán Hnyk (James Lasdun: Úzkost, angličtina) 

Radka Knotková (Jeffrey Eugenides: Smrt panen, angličtina)

Jitka Kolářová (Gunther Geltinger: Mensch Engel, němčina)

Mimořádné čestné uznání

Jekaterina Gazukina (Jurij Klavdijev: Anna, ruština)

Čestné uznání

Eva Müllerová (Henry Roth: Uhel, angličtina)

Alexandra Stelibská; Jekaterina Gazukina (Taras Prochasko: Nejhezčí vyprávění, ukrajinština)

Jana Kovandová (Jaime Bayly: Přátelé, které jsem ztratil, španělština)

Michala Dolanová (Wieslaw Mysliwski: Traktát o loupání fazolí, polština)

Lucie Koryntová (Philippe Jaccottet: Třešeň, francouzština)

Odborná porota (ve složení Anežka Charvátová, Radovan Charvát, Olga Uličná, Ladislav Šenkyřík) vyhlásila výsledky 9. 6. 2009. Udělila ocenění:

Kategorie poezie

2.cena

Miroslav Černý (Píseň o Hervör; staroseverština)

Ivana Svobodová (Liz Lockheedová, básně, angličtina)

3.cena

Ondřej Zajac (Grigori Gospodinov, básně, bulharština)

Ondřej Buddeus (Jan Erik Vold, básně, norština)

Kategorie drama

2.cena

Jana Kreiselová (Paul Aster: Na schovávanou, angličtina) 

Jana Doležalová (Jean-Luc Lagarce, francouzština) 

Čestné uznání

Eva Hlávková (Carlos Be: Origami, katalánština) 

Lenka Harantová (Philippe Minyana: Konec léta v Baccaratu, francouzština)

Kategorie kritika překladu

Mimořádné uznání

Kateřina Benešová (Nové vydání Čechovových humoristických povídek)

Kategorie próza

1.cena

Eva Dobrovolná (Saša Stanišić: Wie der Soldat das…, němčina)

2.cena

Martina Neradová (Ishmael Reed: Zkáza města, Yellow Back Radio, angličtina) 

3.cena

Olga Richterová (Charlotte P. Gilmanová: Žlutá tapeta, angličtina)

Kateřina Slavíková (Paolo Barbaro: Návrat do Benátek, italština) 

Martina Bořilová (Pawel Huelle: Gute Luisa, polština) 

? (Erns Sommer: Rebelie, němčina) – soutěžící nedodal své osobní údaje, zůstal anonymní pod heslem Sommer

Mimořádné uznání

Klára Kacetlová (V. Ivanov, J. Zamjatin, povídky, ruština) 

Petr Anténe (Malcolm Bradbury: Směnné kurzy, angličtina) 

Hana Vaníčková (Kingsley Amis: Stanley a ženské, angličtina) 

Michal Brabec (Eugenia Rico: Bílá smrt, španělština)

Odborná porota (ve složení Veronika Dudková, Anežka Charvátová, Richard Podaný a Ladislav Šenkyřík) udělila ocenění:

Kategorie poezie

1.cena

Mikuláš Bryan (Divadlo neptunské, V nové Francii, francouzština)

3.cena

Barbora Hartigová (Marceline Desbordes, básně, francouzština)

Kategorie próza

1.cena

Dominika Kovářová (Jean Ray, Fantom v podpalubí, francouzština) 

2.cena

Vendula Vašáková (Zadie Smith, Další tři na cestě, angličtina

Irena Fialová (Sechu Sende, Zloděj slov etc., galicijština) 

Pavel Bakič (Nick Mamatas, Pod zemí, angličtina

3.cena

Jana Poláková (Willem G. Maanen, Miluj a neohlížej se, nizozemština) 

Roman Tilcer (Jeff Noon, Automated Alice, angličtina)

Lenka Adamíková (Samantha Huntová, Tři dny, angličtina)

Veronika Milatová, Mária Pecárová (Bliss Broyardová, Sladký nemrava, angličtina) 

Čestné uznání

Lucie Košnovská (Bill Bryson, I am a Stranger There, angličtina)

Ivana Svobodová (D. Wynes Jonesová, Pan Wedding, angličtina)

Mai Havrdová Fathi (Roald Dahl, Poklad z Mildenhall, angličtina)

Jan Jeništa (Serhij Zadan, Berlín, o nějž jsme…, ukrajinština)

Odborná porota (ve složení Ladislav Šenkyřík, Olga Uličná, Anežka Charvátová, Veronika Dudková a Richard Podaný) udělila ocenění:

Kategorie poezie

2. cena

Jaroslav Paták (Ida Gerhardt: Sonety učitele, nizozemština)

3. cena

Jakub Kostelník (M. J. Lermontov, básně, ruština)

Čestné uznání

Ladislav Václavík (O. d. C. Verde, Pocit Evropana, portugalština)

Kategorie próza

2. cena

Martina Veberová (Jurij Griškovec: Zima, ruština

3. cena

Monika Krudencová (Sylvia Plath: Neděle u Mintonů, angličtina)

Slavomíra Vojenčáková (Helen Dunmore: Annina; Velký den, angličtina)

Čestné uznání

Jana Dratvová (Georges Rodenbach: Mrtvé Brugy, francouzština)

Romana Štrudlová (W. F. Hernans: Dům klidu, nizozemština)

Kateřina Reinischová (Sylvie Germain: Magnus, francouzština)

Sylva Martinásková (Akinari Ueda: Hankai, japonština)

Kateřina Bohadlová (F. Paravidino: Nůžky na drůbež, italština)

Lucie Škrdlová (José Maria Merino: Odepsaný, španělština)

Odborná porota (ve složení L. Šenkyřík, V. Dudková, S. Rubáš, O. Uličná) udělila ocenění:

Kategorie poezie

1.cena

Jan Losenický (James Joyce: Ennáct bébásní, angličtina)

2.cena

Miroslava Kopicová (Gearóid Mac Lochlainn: Proud řeči, angličtina, irština)

3.cena

Jiří Gut (Roger McGough, básně, angličtina)

Kategorie próza

1.cena

Pavel Peč (Kryzstof Varga: Tequila, polština)

2.cena

Adéla Gálová (Márton Gerlóczy: Omluvená absence, maďarština)

 Jan Seidl (Gilles Rozier: Láska bez odporu, francouzština)

Lenka Suchánková (R.D.González-Gallego: Bílé na černém, ruština)

3.cena

Lucie Škrdlová (Rosa Montero: Pozdě v noci, španělština)

Čestné uznání

Jiří Šabat (Razvan Petrescu, povídky, rumunština)

Jan Jeništa (Michal Witkowski: Kniha ulice, polština)

Kamila Hladíková (Chan Čao-kung: Slovník Ma-čchiaa, čínština) 

Naďa Brázdilová (Jevgenij Griškovec: Úrazovost, ruština)

Kategorie drama

1.cena

Veronika Havlová, Lenka Křesťanová (Jeroen van den Berg: Blowing, nizozemština)

2.cena

Gabriela Palyová (Nikolaj Kolajda: Hry pro oblíbené divadlo, ruština)

Čestné uznání

Tereza Janicadisová (Amélie Nothomb: Les Combustibles, francouzština)

Kategorie kritika překladu

Mimořádné uznání

Michala Bernkopfová (Translatologická analýza českých překladů Eudory Weltyové)

Odborná porota udělila ocenění:

Kategorie poezie

2. cena

Tereza Chocholová (F. J. Czernin, Ústní gymnastika, němčina)

Kategorie prózy

2. cena

Jana Hubáčková (Frank McCourt, Andělin popel, angličtina)

3. cena

Zdeňka Brandejská (Stella Feehilyová, Kačena, angličtina)

Petr Kitzler (Friedrich Nietzsche, Homer´s Wettkampf, němčina)

Lucie Sedláčková (Michel Faber, Víc než bolest, angličtina)

Čestné uznání

Kamila Hladíková (Taši Dawa, Duše spoutaná řemeny, čínština)

Iva Dvořáková (Viktor Pelevin, Mardongy, ruština)

Dagmar Milotová (J. K. Rowlingová, Harry Potter a Fénixův řád, angličtina)

Kateřina Sýkorová (J. P. Odarčenko, Půlnoční setkání; Ryzce, ruština)

Jolana Kaštovská (Kurt Vonnegut, Kolíbka, angličtina)

Andrea Poldaufová (K. O. Knausgaard, En tid for alt, norština)

Adam Havlín (Vasil Bykav, Zeď, běloruština)

Kategorie kritiky překladu

Mimořádné uznání 

Daniel Helekal

Do soutěže bylo přihlášeno 47 příspěvků.

Odborná porota ve složení L.. Šenkyřík (předseda), O. Uličná, Z. Šťastná, S. Rubáš a M. Vinická

Kategorie poezie

Čestné uznání

Vlastimil Váně (J.L.Peixoto: Umění básnické, portugalština) 

Tomáš Vašut (básně, ukrajinština)

Kategorie prózy

1.cena

Marina Feltlová (Raffaello Baldini: Černá na bílém, italština) 

2.cena

Gabriela Kalhousová (W. D. Wetherell: Muž, co měl rád Lewittown, angličtina) 

Petr Kitzler (Friedrich Nietzsche: Homér a klasická filologie, němčina) 

3.cena

Michaela Škultéty (Aglaja Veteranyi: Proč se dítě vaří v polentě, němčina) 

Martin Bednarski (John Barth: Příprava na bouři, angličtina) 

Čestné uznání

Alena Novotná (K. R. Daškova: Zápisky, ruština)

Kateřina Krištůfková (Erlend Loe: Naiv. Super., norština) 

Marta Felkelová (Judith Hermannová: Hurikán, němčina) 

Petr Kubálek (Ibráhím Kauní: Země nebeských vizí, arabština) 

Andrea Poldaufová (Pulainen Bjarte: Breiteig Surrogater, norština)

Kategorie kritiky překladu

MIMOŘÁDNÉ uznání

Lucie Šedivá (Srovnání překladů A. P. Čechova „Drama na lovu“)

Odborná porota ve složení L. Šenkyřík (předseda), O. Uličná, J. Zoubková, J. Šotolová, M. Jindra a S. Rubáš udělila tato ocenění:

Kategorie poezie

1. cena

neudělena

2. cena

neudělena

3. cena

Irena Ellis (Margaret Atwoodová: básně – angl.)

Kategorie prózy

1. cena

Jan Radimský ( Georges Bernanos: Velké hřbitovy v měsíčním svitu – franc.)

2. cena

Martin Svoboda ( Truman Capote: povídky – angl.)

3. cena

Andrea Čudrnáková (Rudyard Kipling: povídky pro děti – angl.)

Čestná uznání

Kateřina Prešlová (Elke Heidenreich: Erika aneb skrytý smysl života – němč.)

Jana Fischerová ( John McGahern: Zlaté hodinky – angl.)

Petra Přichystalová (Roald Dahl: Matylda – angl.)

Hana Staviařová (Thomas Bernhard: Ano – němč.)

Štěpán Böswart (J. W. Goethe: Sběratel – němč.)

Kategorie dramatu

1. cena

neudělena

2. cena

Zdeňka Brandejská (Willy Russell: Loučení se svobodou – angl.)

3. cena

Jana Hermuthová (Louis Matilla: Cvičení pro provazochodce – špan.)

Čestné uznání

Pavel Peč (Przemyslaw Nowakowski: Tři ženy kolem mé postele – pol.)

Kategorie kritiky překladu

1. cena

neudělena

2. cena

neudělena

3. cena

Luděk Janda (Tři překlady pro Popelku)

Odborná porota ve složení L. Šenkyřík (předseda), O. Uličná, J. Zoubková, J. Šotolová, M. Jindra a S. Rubáš hodnotila celkem 56 příspěvků (46 umělecká próza, 10 poezie), které byly přihlášeny do jubilejního 10. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro začínající překladatele (věkový limit 35 let).

Umělecká próza

1. cena

neudělena

2. cena

Michaela Škultéty za překlad Jochena Ziema: Boris, Kreuzberg, 12 (němčina)

Jakub Šedivý za překlad Vladimira Sorokina: Fronta (ruština)

3. cena

Kateřina Klabanová za překlad Martina Amise: Šíp času (angličtina)

Čestná uznání

Michal Kalina za překlad Bernarda Malamuda: Kouzelný sud (angličtina)

Kateřina Vlasáková za překlad Thorntona Wildera: Naše městečko (angličtina)

Josef Förster za překlad biskupa Arbeona: Život a umučení biskupa Jimrama (latina)

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

Lukáš Novák za překlad básní Shel Silversteina (angličtina)

Čestné uznání

Matěj Turek za překlad Blaise Cendrarse: V srdci světa (francouzština)

Kritika a teorie překladu

V této kategorii nebylo uděleno žádné ocenění.

Tento ročník Soutěže Jiřího Levého sponzorovalo vydavatelství Reader´s Digest Výběr částkou 20 000 Kč.

Překladatelskou soutěž mladých a začínajících překladatelů, organizovanou OP, obeslalo v jejím 9. ročníku 57 soutěžících, jeden soutěžící se zúčastnil ve dvou kategoriích. Jako obvykle byla nejsilněji zastoupena kategorie umělecké prózy se 41 příspěvky, ale nezvykle velký počet příspěvků, patnáct, se letos objevil i v poezii. Dvěma příspěvky byla zastoupena kategorie kritiky překladu. Vedle tradičně silně zastoupených jazyků – angličtiny a němčiny – se objevila pestrá paleta příspěvků z různých literatur včetně hebrejské nebo furlánské.

Soutěž si během let vydobyla dobré jméno a dnes se jí kromě začátečníků často účastní i zavedení kolegové, kteří splňují kritéria soutěže (věk do 35 let). Přestože soutěž chronicky prokazuje leckdy závažné nedostatky v práci s češtinou, zároveň dává tušit, že překladatelské řemeslo má v mladší generaci dobrý zvuk a že budoucnost našeho stavu nemusí být tak černá, jak si někdy myslíme. 

Odborná porota ve složení Ladislav Šenkyřík (předseda), Miroslav Jindra, Stanislav Rubáš, Markéta Vinická, Olga Uličná a Jana Zoubková udělila tyto ceny:

Umělecká próza

1. cena

neudělena

2. cena

Marina Castiellová za překlad z italštiny (Dario Fo: Svatý komediant František)

Robert Hýsek za překlad z angličtiny (John Fante: Zeptej se prachu)

3. cena

David Petrů za překlad z angličtiny (Tom Clancy: ruthless.com)

Michala Marková za překlad z francouzštiny (Georges Pérec: Obrazárna)

Jiří Krejčí za překlad z angličtiny (E. L. Doctorow: City of God)

Čestná uznání

Lukáš Horníček za překlad z angličtiny (Raccoona Sheldonová: Slabý článek)

Veronika Tupá za překlad z ruštiny (Viktor Pelevin: Žlutá střela)

Jana Sovová za překlad z italštiny (Alberto Moravia: La Vita interiore)

Alice Chromá za překlad z angličtiny (Julian Barnes: Promluvme si o tom)

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

Jindřiška Zajíčková za překlad z hebrejštiny (Jehuda al-Charizí: Sefardští básníci)

Miloš Komanec za překlad ze staroangličtiny (staroanglická poezie – Poutník, Boj na Finnově hradě)

Čestná uznání

Veronika Revická za překlad z angličtiny (Louise Glücková: básně)

Lenka Kozlová za překlad z furlánštiny (Federico Tavan: Kosmická loď)

Kritika překladu

Mimořádné uznání

Denisa Votrubová za zhodnocení Malého překladu Goldsmithova Vikáře wakefieldského

Markéta Matouchová za Stylistické hodnocení překladu prózy Davida Lodge Hostující profesoři

Odměny pro vítěze v celkové výši 28 000 Kč byly uděleny díky sponzorskému daru, který poskytlo vydavatelství Reader´s Digest Výběr.

Umělecká próza 

1. cena

Viktor Janiš (L. de Bernieres, Mandolína kapitána Corelliho, překlad z angličtiny)

2. cena

Diana Krausová (D. Allisonová, Nemanželský parchant, překlad z angličtiny)

3. cena

Simona Mazáčová (A. Beattie(ová), Víkend, překlad z angličtiny)

Pavel Novotný (povídka Pála Závady, Bufet v Kirovově, překlad z maďarštiny)

Jan Rybnikář (hra H. Eckerta-Janosche, Zpátky do Uskova, překlad z němčiny)

Čestná uznání

Petra Faiferová (Třetí život aneb Jeviště u moře – řeč Christopha Ransmayra pronesená při příležitosti zahájení Salcburského festivalu v r. 1997)

Miriam Gässelová (T. Tolstá, Setkání s ptákem, překlad z ruštiny)

Markéta Haškovcová (povídka Ingomara von Kieseritzkého „In salvo“)

Tomáš Hlaváč (část románu Williama Goldinga Pán much, překlad z angličtiny)

Martina Rejhová (povídka Charlottte Perkins(ové) Gilman(ové) Žlutá tapeta, překlad z angličtiny)

Poezie

1. cena

Radek Malý (soubor básní Ericha Kästnera Třináct měsíců, překlad z němčiny)

2. cena

neudělena

3. cena

Jana Strašíková (vybrané básně Sylvie Plathové, překlad z angličtiny)

Kritika překladu 

Mimořádná prémie

Stanislava Šedivcová (Poema Anna Sněgina Sergeje Jesenina ve třech českých překladech“)

Umělecká próza 

1. cena

neudělena

2. cena

Pavel Drábek (G. Peele, Báchorka u krbu, překlad z angličtiny)

Mariana Housková (J. L. Borges, výběr drobných próz, překlad ze španělštiny)

Kamila Nováková (J. Barnes, Flaubertův papoušek, překlad z angličtiny)

3. cena

Jan Kvapil (P. F. Erasmus Liehre, Chvalořeč při vysvěcení kostela v Bělé pod Bezdězem, překlad z němčiny)

Petr Stříbrný (R. Carver, Nikdo neřekl ani slovo, překlad z angličtiny)

Kateřina Svobodová (R. Schneider, Sestra spánku, překlad z němčiny)

Čestná uznání

Edita Gebauerová (E. E. Kisch, Razie, překlad z němčiny)

Klára Lenochová (S. Occampo, Odysseus, překlad ze španělštiny)

Magda Pěnčíková (P. Auster, Skleněné město, překlad z angličtiny)

Kateřina Svobodová (V. Nabokov, Slovo, Náhoda, překlad z ruštiny)

Milan Žáček (J. P. Blaylock, Homunkulus, překlad z angličtiny)

Poezie 

1. cena

neudělena

2. cena

Martin Bažil (Vídeňské pašije, překlad z němčiny)

3. cena

Stanislav Rubáš (W. Wordsworth, výběr z veršů, překlad z angličtiny)

ČestnÉ uznání

Radek Malý (J. Hart, H. Sonnenschein, G. Engelke, Výběr veršů, překlad z němčiny)

Kritika překladu

Do této kategorie došel pouze jeden příspěvek, porota ji proto nemohla regulérně vyhodnotit. Přesto se rozhodla tento jediný příspěvek (byť je napsán spíše žurnalisticky než akademicky) ocenit mimo soutěž. 

Mimořádné čestné uznání

Jan Vaněk jr. (kritický rozbor české verze románu Thomase Pynchona Městečko Vineland, z angličtiny přeložila Barbora Puchalská)

Umělecká próza 

1. cena

neudělena

2. cena

Andrea Poldaufová (I. Prugger(ová), Voda pro Franeka , překlad z němčiny)

Jitka Špačková (T. Landolfi, Němá, překlad z italštiny)

3. cena

Viktor Cháb (G. García Márquez – Milostný pamflet na muže v křesle, překlad ze španělštiny)

Jan Vaněk jr. (James Morrow, Biblické příběhy pro dospělé: č.17 – Potopa, překlad z angličtiny)

Čestná uznání

Alena Kulczycká (M. L. Kaschnitz(ová), Strašidla, překlad z němčiny)

Jan Radimský (R. Daumal – Hora Analogie – úvodní kapitola románu, překlad z francouzštiny)

Martin Svoboda (G. Corso – Několik krátkých próz, překlad z angličtiny)

Šárka Vlková (F. Hebbel – Judith, část dramatu, překlad z němčiny)

Poezie 

1. cena

neudělena

2. cena

neudělena

3. cena

neudělena

Čestná uznání

Eva Gloserová (G. Herbert – Vybrané básně, překlad z angličtiny)

Petr Kitzler (F. Nietzsche – Dionýské dithyramby, překlad z němčiny)

Pavel Lomička (J. Prévert – Ta láska, vybrané básně, překlad z francouzštiny)

Radek Malý (E. Kästner, Herman Hesse, Rainer Maria Rilke – Vybrané básně, překlad z němčiny)

Kritika překladu 

Do této kategorie došly pouze dva soutěžní příspěvky, porota ji proto nemohla vyhodnotit. Přesto se jedné práci vzhledem k její vynikající úrovni rozhodla udělit mimořádnou prémii.

Mimořádná prémie

Michaela Jeřábková (Raná poezie Mariny Cvetajevové v překladu Jany Štroblové a Hany Vrbové – kritická analýza)

Umělecká próza 

1. cena

Robin Heřman (Džun´ičiró Tanizaki, Chvála stínu, překlad z japonštiny)

2. cena

Martina Hulešová (L. Lugonese , Praktická kabala, Ohnivý déšť, Yzur, překlad ze španělštiny)

Gabriela Chalupská (A. Tabucchi, Kočka snědla kroupy, překlad z italštiny)

3. cena

Denisa Cenková (M. Frisch, Montauk, překlad z němčiny)

Dana Luftmanová (V. Woolfová, Nenapsaný román, překlad z angličtiny)

Čestné uznání

Alžběta Černušková (A. Carterová, Kocour v botách, překlad z angličtiny)

Alice Flemrová (R. Menegato, Dobrodružství jednoho knihomola, překlad z italštiny)

Věra Miltnerová (L. Newmanová, Ani náhodou!, překlad z angličtiny)

Jana Pavlíková (20. kapitola knihy Arthura C. Clarka a Mikea McQuaye Deset stupňů Richtera, překlad z angličtiny)

Dramatický text 

1. cena

neudělena

2. cena

neudělena

3. cena

Ondřej Pilný (1. jednání hry B. Friela „Proměny“ (Translations), překlad z angličtiny)

Čestné uznání

Marina Castiellová (1. jednání dramatu J. Brodského Mramor, překlad z ruštiny)

Vzhledem k malému počtu příspěvků zaslaných do kategorie POEZIE se porota rozhodla v tomto ročníku ji nevyhodnocovat.

Do kategorie KRITIKA A TEORIE PŘEKLADU nedošly žádné práce. 

Mimořádná prémie

Ondřej Koupil (V. J. Rosa, Čechořečnost, překlad z latiny, který je součástí úspěšně obhájené diplomové práce)

Umělecká próza 

1. cena

neudělena

2. cena

Lenka Kučírková

Olga Spěváková

3. cena

Veronika Čihulková

Jana Nováčková

Simona Peterková

Čestné uznání

Petr Kaderka

Lucie Malá

Miroslav Pošta

Leona Šňupárková

Eliška Veselá

Poezie 

1. cena

Stanislav Rubáš

Zuzana Šťastná

Kritika překladu 

Mimořádná prémie

Sylva Ficová

Anna Schwabiková

Teoretická práce o překladu

Mimořádná prémie

Petra Fetková

Umělecká próza

1. cena

Veronika Prágerová (P. Wawerzinek, Moppel Schappik – překlad z němčiny)

2. cena

Petra Konaříková (J. Lind, Zmrtvýchvstání – překlad z němčiny)

Jana Kučerová (M. Aldanov, Astrolog – překlad z ruštiny)

3. cena

Veronika Havlíková (J. Wolkers, Atrapa – překlad z nizozemštiny)

Petra Nádvorníková (S. Plath, Skleněný poklop – překlad z angličtiny)

Lucie Simerová (H. T. Schwartz, Kouzelná puška – překlad z angličtiny)

Milena Urbanová (J. Wintersonová, Vášeň – překlad z angličtiny)

Čestná uznání

Blanka Chytilová (D. Runyon, Koumák poznává domov – překlad z angličtiny)

Kateřina Roubalová (L. Valenzuelová, Proměna zbraní – překlad ze španělšiny)

Milada Vencourová (S. Rushdie, Prorokův vlas – překlad z angličtiny)

Hana Zahradníková (M. Ondaatje, Divoká Lala – překlad z angličtiny)

Mimořádná prémie

Skupina pracovníků a studentů Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně (Alžběta Černušková, Marcela Foltová, Renata Kamenická, Martin Kukal, Jiří Rambousek) (H. Beard a Ch. Cerf, Společensky nezávadná mluva: praktická slovníková příručka – převod z angličtiny a ediční úprava.

Poezie

1. cena

neudělena

2. cena

Barbora Chvojková (B. Vian, výběr z poezie – překlad z francouzštiny)

3. cena

neudělena

Čestné uznání

Ivan Ryčovský (W. Wordsworth, výběr z poezie – překlad z angličtiny)

Mimořádná prémie

Květa Rychtářová (W. H. Auden, výběr z poezie – překlad z angličtiny)

Kritika překladu 

Mimořádná prémie

Petr Fantys (John McDonald, Osamělý stříbrný déšť) a Zuzana Groschupová (R. Garrey, Ve stínu Sierry Blanky)

Umělecká próza

1. cena

Stanislav Švec (W. M. Thackeray, Růže a prsten – překlad z angličtiny)

2. cena

Hana Kořínková (Thomas Bernhard, Grünkranz – překlad z němčiny)

Ivan Ryčovský (Montague Rhodes James, Jasan – překlad z angličtiny)

3. cena

Květa Babková (M. Amis, Peníze – překlad z angličtiny)

Magda De Bruin-Hüblová (Mensje van Keulen, Dusno – překlad z nizozemštiny)

Martina Moravcová (G. Naylor, Lucie – překlad z angličtiny)

Čestná uznání

Barbora Chvojková (B. Vian, Sestup dolů – překlad z francouzštiny)

Jana Kučerová (M. Zoščenko, Pět povídek – překlad z ruštiny)

Lucie Simerová (N. Cave, Když oslice uzřela anděla – překlad z angličtiny)

Jitka Sládková (B. Schweiger, dvě povídky – překlad z němčiny)

Dagmar Staroveská (M. Viewegh, Intelektuálka – překlad z češtiny do angličtiny)

Jana Švecová (M. Atwood – Kočičí oko – překlad z angličtiny)

Dramatický text 

1. cena

neudělena

2. cena

Michaela Vovková (J. Eglis, Hra stínů – překlad z ruštiny)

3. cena

neudělena

Čestné uznání

Jiří Kraus (Heather Beck, Ten pes je mrtvý – překlad z angličtiny)

Kritika překladu

1. cena

Marcela Foltová (Dva české překlady díla Lewise Carrolla, Alice in Wonderland, Jaroslav Císař – 1931, Aloys Skoumal – 1961)

2. cena

neudělena

3. cena

neudělena

Čestné uznání

Jiří Rambousek (Dva české překlady díla Lewise Carrolla Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, Jaroslav Císař – 1931, Aloys Skoumal – 1961)

Renata Tomášková (Anglický překlad Čapkovy Války s mloky od Ewalda Oserse)

Mimořádné čestné uznání (mimo kategorie)

Jitka Sehnalová Metoda rozboru textu pomocí systému kategorií (s použitím vlastního překladu povídky Ann Beattie Noční pytláci)

Umělecká próza 

1. cena

neudělena

2. cena

Milada Vencourová

3. cena

Lída Holá

Jana Novotná

Čestné uznání

Blanka Chytilová

Poezie 

1. cena

Ivan Ryčovský

2. cena

neudělena

3. cena

Sylvie Stanovská

Čestná uznání

Lucie Borkovcová

Jan Čermák

Dana Lö