Krameriův vinš

Krameriův vinš udílí Obec překladatelů jako poděkování osobnostem, které se významně zasloužily o podporu a rozvoj literárního překladu v České republice. Ocenění pojmenované po českém nakladateli Václavu Matěji Krameriovi vzniklo v 90. letech 20. století a udělovalo se zprvu příležitostně, od roku 2015 každoročně. Vyhlašuje se při slavnostním večeru společně s Cenou Josefa Jungmanna.

Přehled oceněných

Václav Jamek za dlouholetou obětavou práci v porotě Ceny Josefa Jungmanna (2022)

Hana Linhartová, Alena Lhotová a Jarmila Zelenková za dlouholetou obětavou práci pro Obec překladatelů (2021)

Jan Zelenka, garant Stipendia Hany Žantovské, anglista a nakladatelský redaktor za důsledné působení ve prospěch uměleckého překladu (2020)

Hana Kofránková, rozhlasová režisérka, za vedení a režii pravidelného pořadu o literárních překladech a překladatelích, známého jako „Bubeníčci“ (2019)

Marie Zábranová, nakladatelská redaktorka, za podporu a rozvoj literárního překladu (2018)

Milan Macháček za skvělou redakční práci na významných textech našich překladatelů (2017)

Božena Koseková za dlouholeté působení v porotách Ceny Josefa Jungmanna (2016)

manželé Mědílkovi z nakladatelství Opus za vydávání překladů poezie a dalších nekomerčních titulů (2015)

Petruška Šustrová, publicistka a překladatelka, za pořad Služebníci slova, vysílaný v Rádiu Česko v letech 2006–2007, v němž vedla rozhovory s českými překladateli (knižní vydání 2008)

Jarmila Emmerová, překladatelka, vysokoškolská pedagožka a dlouholetá předsedkyně OP

Miloslav Uličný, překladatel

Petr Kautský, dlouholetý organizátor Klubu kultury překladu

Jiří Srstka, ředitel DILIA

Dana Kalinová, ředitelka veletrhu Svět knihy

Vladimír Pistorius, ředitel nakladatelství MF v 90. letech