Poznejte svého překladatele

Projekt Poznejte svého překladatele prostřednictvím přednášek a besed přispívá k veřejnému povědomí o překladatelské práci. Zahrnuje jak besedy, které pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s pražskou (A)void Floating Gallery, tak akce, jež spolupořádáme s knihovnami, školami a kulturními institucemi.

Projekt vznikl pod tímto názvem v roce 2019 a úspěšně se rozvíjel, dokud ho nenarušila covidová pandemie. V říjnu 2021 se však opět rozběhl a navázal tak na dřívější osvětové a společenské aktivity Obce překladatelů.

Máte-li zájem uspořádat besedu s překladatelem či překladatelkou, pište na e-mail anna.tkacova@volny.cz.

Základní informace

Každé první úterý v měsíci pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s (A)void Floating Gallery tematický večer, během nějž dvě překladatelské osobnosti představují svůj překlad a hovoří o zákulisí překladatelské profese. Večery moderuje básník Josef Straka a doprovází je tematicky zvolená živá hudba.

Večery se v závislosti na počasí konají buď na lodi (A)void Floating Gallery, nebo v kavárně (A)void na pražské náplavce. Cyklus probíhá za finanční podpory hl. m. Prahy.

Překladatelské besedy se čtenáři jsou vyhledávanou součástí doprovodného programu velkých i menších knihoven. Překladatelé mohou čtenářům přiblížit, jak knihy vznikají, kdo je vybírá k vydání a v čem spočívají úskalí i radosti literárního překladu. Projekt Poznejte svého překladatele vznikl právě ve spolupráci s knihovnami po celé ČR, aby překladatelskou profesi zviditelnil mezi čtenáři.

Jak v knihovně uspořádat překladatelskou besedu

  • máte-li zájem o besedu s konkrétním překladatelem či překladatelkou, Obec překladatelů je za vás osloví (upozorňujeme, že na překladatele, kteří nejsou členy OP, nemusíme mít kontakt)
  • máte-li pouze obecný zájem uspořádat překladatelskou besedu, Obec překladatelů osloví překladatele, kteří mají s besedováním zkušenosti
  • Obec překladatelů hradí vašemu hostu případné cestovné a ubytování, knihovna hradí dohodnutý honorář (od 1500 Kč výš podle náročnosti přípravy a vašich možností)

Pište na e-mail anna.tkacova@volny.cz.

Beseda s překladatelem či překladatelkou vhodně doplní jazykovou a literární výuku na základních i středních školách. Děti a studující se mohou zábavnou či odbornější formou seznámit s překladatelskou profesí i s tím, jak vzniká kniha. Školních besed se s oblibou účastní překladatelé literatury pro děti a mládež, kteří tak mají možnost osobně poznat své čtenáře.

Jak na škole uspořádat překladatelskou besedu

  • máte-li zájem o besedu s konkrétním překladatelem či překladatelkou, Obec překladatelů je za vás osloví (upozorňujeme, že na překladatele, kteří nejsou členy OP, nemusíme mít kontakt)
  • máte-li pouze obecný zájem uspořádat překladatelskou besedu, Obec překladatelů osloví překladatele, kteří mají s besedováním na školách zkušenosti
  • Obec překladatelů hradí vašemu hostu případné cestovné a ubytování, škola hradí dohodnutý honorář (od 1500 Kč výš podle náročnosti přípravy a vašich možností)

Pište na e-mail anna.tkacova@volny.cz.