Další překladatelské ceny

Státní cena za překladatelské dílo

Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do jazyka českého, vydaného v roce udělení ocenění nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Státní cenu za překladatelské dílo lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl. Návrhy na udělení ceny se podávají Ministerstvu kultury. O udělení ceny rozhoduje ministr kultury na základě doporučení odborných porot. Cena je udělována každoročně k 28. říjnu.

Návrh, zpracovaný na formuláři návrhu, musí být doručen v jednom vyhotovení buď poštou na adresu Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, Oddělení literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury, anebo elektronicky na adresu: epodatelna@mkcr.cz.

Seznam laureátů Státní ceny za překladatelské dílo

Magnesia Litera

Literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Posláním této ceny je podpora a popularizace kvalitních knih, původních českých i překladových, bez omezení na žánry. Ceny jsou udělovány každoročně, obvykle na začátku druhého čtvrtletí roku za rok předcházející. Litera za překladovou knihu je udělována od začátku soutěže. Získává ji překladatel za první překlad literárního díla do češtiny, pro jeho význam a objevnost v českém prostředí.

Webové stránky ceny Magnesia Litera

Seznam laureátů ceny Magnesia Litera

Zlatá stuha

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Zlatá stuha je udělována ve čtyřech oblastech, které jsou ještě rozděleny do několika kategorií. V oblasti překladu je udělována cena v kategoriích beletrie pro děti, beletrie pro mládež, literatura faktu pro děti a mládež a komiks pro děti a mládež.

Webové stránky ceny Zlatá stuha

Seznam laureátů ceny Zlatá stuha

Muriel

Cena Muriel je ocenění udělované od roku 2007 nejlepším komiksovým pracím uplynulého roku. Od roku 2018 ocenění uděluje Česká akademie komiksu. Ceny jsou udělovány vždy v prvním čtvrtletí roku za rok předcházející. Ceny v jednotlivých kategoriích uděluje pětičlenná porota, jmenovaná výborem České akademie komiksu. V kategorii Nejlepší překlad získává cenu překladatel za překlad komiksového díla do češtiny. V kategorii Nejlepší překladový komiks získává vydavatel za překladové dílo.

Webové stránky ceny Muriel

Cena Evalda Schorma

Cena Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené) udělovaná agenturou DILIA je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FPF a FFUP. Základním cílem je podpora a motivace mladých autorů a překladatelů v jejich autorské práci. Díky Ceně Evalda Schorma se jejich díla mohou dostat do širšího divadelního kontextu, než je samotná akademická půda. Dílo může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost. Nominace musí obsahovat zdůvodnění, kontakt na nominujícího a nominovaného a samotný text, který je nominován, a musí být doručena jednak v písemné formě na adresu DILIA, Krátkého 143/1, Praha 9, a také e-mailem na adresu spalova@dilia.cz.

Informace o Ceně Evalda Schorma na webových stránkách agentury DILIA