Rubriky
Novinky

Dotazník pro překladatele a spisovatele Jak se vám tu žije

Dotazník Jak se vám tu žije je součástí výzkumu, který vznikl pod záštitou Ministerstva kultury v rámci příprav Statusu umělce. Klade si za cíl zmapovat skutečný život a tvůrčí praxi spisovatelů*spisovatelek a překladatelů*překladatelek a umožnit tak účinnější práci na přípravě Statusu umělce i na dalším zlepšování podmínek v oboru.

Výzkum vzniká v rámci dotačního programu NPO: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace.

Za vyplnění děkují autoři projektu a také Asociace spisovatelů, Obec překladatelů a Překladatelé Severu.