Grant na pořádání Ceny Josefa Jungmanna 29. 3. 2024

Grant na pořádání Ceny Josefa Jungmanna

Obec překladatelů zažádala u Ministerstva kultury ČR o grant na pořádání Ceny Josefa Jungmanna za rok 2023. Žádost byla úspěšná a OP získává pro letošní rok dotaci ve výši 111 000 Kč. Dotace je poskytnuta na honoráře, na cestovní

Zobrazit článek
Grantová výzva Kreativní Evropy 10. 1. 2024

Grantová výzva Kreativní Evropy

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání,

Zobrazit článek
Výzva Culture Moves Europe na individuální mobilitu 13. 9. 2023

Výzva Culture Moves Europe na individuální mobilitu

Chcete vyjet do zahraničí? Až do konce května 2024 je otevřená výzva Culture Moves Europe na individuální mobilitu! Úspěšní žadatelé obdrží finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování, strava atd.)

Zobrazit článek
Překladatelská stipendia pro němčináře 13. 8. 2023

Překladatelská stipendia pro němčináře

Literarische Colloquium Berlin vyhlašuje na rok 2024 několik stipendijních a rezidenčních programů pro překladatele a překladatelky z němčiny. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2023. Veškeré informace najdete na EU-funded mobility programme for

Zobrazit článek
Výzva MK ČR k dotačnímu programu Mobilita 20. 6. 2023

Výzva MK ČR k dotačnímu programu Mobilita

Do 14. 9. 2023 lze prostřednictvím dotačního portálu MK ČR žádat o poskytnutí dotace v rámci programu Mobilita, jehož cílem je podpořit realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje

Zobrazit článek
Granty: španělština, baskičtina 13. 4. 2023

Granty: španělština, baskičtina

Ze Španělska přišla nabídka dvou grantových programů týkajících se literárního překladu, žadatelem musí být v obou případech nakladatelství. Více info na Subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras | Ministerio

Zobrazit článek
Podpůrný program pro překladatele z katalánštiny 13. 2. 2023

Podpůrný program pro překladatele z katalánštiny

Překladatelům z katalánštiny nabízí AELC and Institut Ramon Llull podpůrný program zaměřený na zlepšení jejich dovedností. Překladatelé se mají obrátit na mailovou adresu aelc@escriptors.cat s informací, jakou knihu překládají

Zobrazit článek
Dotace pro nakladatele francouzských knih z fondu Šalda 22. 11. 2022

Dotace pro nakladatele francouzských knih z fondu Šalda

Fond Šalda je určen českým nakladatelům, mezi jejichž dlouhodobé cíle patří ambiciózní projekty překladu a propagace francouzských autorů. Projekty mohou zahrnovat všechny žánry: krásnou literaturu, společenské a humanitní vědy,

Zobrazit článek
Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů 12. 10. 2022

Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů

Máte zájem o krátkodobý zahraniční výjezd? Požádejte o grant v nové výzvě programu Culture Moves Europe, která je otevřená až do 31. května 2023. Výzva na individuální mobilitu poskytuje finanční podporu na cestovní náklady

Zobrazit článek
Výzva MK ČR na podporu překladů do češtiny na rok 2023 12. 10. 2022

Výzva MK ČR na podporu překladů do češtiny na rok 2023

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřenou na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého

Zobrazit článek