Rubriky
Novinky

Výzva MK ČR k dotačnímu programu Mobilita

Do 14. 9. 2023 lze prostřednictvím dotačního portálu MK ČR žádat o poskytnutí dotace v rámci programu Mobilita, jehož cílem je podpořit realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace českých kulturních a kreativních odvětví a jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků kulturního a kreativního sektoru v ČR.

Dotační okruhy:

Prezentace profesionálů KKS v zahraničí

Odborné konference, semináře, workshopy, networky z oblasti KKS v zahraničí – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování

Podpora tvůrčích a manažerských rezidencí a stáží profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

Kompletní informace zde.