Rubriky
Novinky

Dotace HMP na činnost Obce překladatelů 2025–2027

Hlavní město Praha podpořilo projektovou žádost „Kontinuální činnost Obce překladatelů 2025–2027“, a to dotací v celkové výši 1 350 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na organizaci besed z cyklu Poznejte svého překladatele, doprovodných přednášek a besed u příležitosti festivalů (např. Svět knihy), každoročně udělovaná překladatelská ocenění (Cena Josefa Jungmanna, Anticena Skřipec, Překladatelská soutěž Jiřího Levého), překladatelské dílny a kurzy a v roce 2026 na mezinárodní konferenci k výročí 100 let narození Jiřího Levého. Za podporu děkujeme.

Projekt Obce překladatelů získal vysoké bodové skóre (84/100), odborná komise jej hodnotila takto:

Činnost Obce překladatelů představuje sebezáchovné otevírání oken do světa jiných kultur a jazyků i pěstění kultury a jazyka našeho vlastního. Její činnost je dlouhodobě kvalitní a odráží nejen potřeby svých členů. Nepřehlédnutelné jsou její aktivity směřující ke zkvalitnění překladové kultury v ČR, stejně jako propracovaná strategie dialogu s profesní i ryze čtenářskou veřejností, od soutěží přes kurzy až po konference. Po stránce rozpočtu i podle hodnocení ekonomického odborníka je žádost adekvátní a jednotlivé položky jsou přiměřené. Žádost doporučujeme k podpoře.