Rubriky
Novinky

Grant na pořádání Ceny Josefa Jungmanna

Obec překladatelů zažádala u Ministerstva kultury ČR o grant na pořádání Ceny Josefa Jungmanna za rok 2023. Žádost byla úspěšná a OP získává pro letošní rok dotaci ve výši 111 000 Kč. Dotace je poskytnuta na honoráře, na cestovní náklady účastníků, na nájem prostor pro realizaci projektu, náklady na propagaci a na produkční náklady.