Rubriky
Novinky

Upozornění DILIA k digitálním a audioknižním právům

DILIA si dovoluje stručně informovat o rostoucím zájmu nakladatelů a vydavatelů ohledně práv k překladům literárních děl formou digitálního užití především na internetu. DILIA průběžně sleduje a analyzuje vývoj licenčních podmínek k takovému užití překladů v rámci knižního trhu. V poslední době zaznamenala dvě znepokojující tendence.

První se týká nakládání s již existujícími, zejména staršími překlady literárních děl. V souvislosti s rostoucím zájmem o knihy v podobě e-knih a audioknih zaznamenala DILIA zvýšený zájem o práva na digitální užití překladů, jak uvedeno výše. Jak nakladatelé, zejména však novější subjekty, které se specializují právě na obchodování s digitální, resp. audio podobou knih, tak oslovují překladatele a nositele práv k těmto starším překladům s nabídkou na „odkoupení“ práv na celou dobu jejich trvání.

Druhou tendencí je zahrnování práv na užití ve formě audioknih i dalších práv (např. na použití ve filmovém zpracování) do smluv uzavíraných s nakladateli na knižní vydání.

Upozorňujeme, že nabízené podmínky nemusí být pro autory a nositele práv vždy výhodné, výjimkou nebývá nabídka výhradního odkoupení všech práv za paušální částku, a to na celou dobu trvání autorských práv.

Doporučujeme vám proto obezřetnost při uzavírání smluv.

V případě vašeho zájmu je DILIA samozřejmě připravena vás při sjednávání podmínek a uzavíráních smluv zastoupit. Pokud chcete vědět více, obraťte se prosím na kolegyni z mediálního oddělení DILIA Jitku Tomešovou, tomesova@dilia.cz.