Síň slávy

Do Síně slávy od roku 2002 slavnostně uvádíme překladatele a překladatelky, kteří už získali nejvyšší ocenění za překlad a jejichž dílo i nadále poutá pozornost veřejnosti, překladatelů i poroty. Uvedení je součástí slavnostního večera Ceny Josefa Jungmanna.

Přehled oceněných

Jiří Našinec (rumunština, francouzština)
Vladimír Medek (in memoriam, angličtina, španělština)
Jiří Pechar (francouzština a další jazyky)
Miloslav Uličný (španělština a další románské jazyky)
Jarmila Emmerová (angličtina)
Pavla Lidmilová (portugalština)
Vratislav J. Slezák (němčina)
Radoslav Nenadál (angličtina)
Dušan Karpatský (charvátština, srbština)
Miroslav Jindra (angličtina)
Věra Koubová (němčina)
Martin Hilský (angličtina)
Jiří Hanuš (angličtina)
Jiří Stromšík (němčina)
Vlasta Dufková (francouzština, portugalština)
Luba a Rudolf Pellarovi (angličtina)
Jiří Josek (angličtina)
Kateřina Vinšová (francouzština, italština)
Anna Valentová (maďarština)
Pavel Dominik (angličtina)
Jiří Pelán (francouzština, italština)