Stát se členem

Členem OP se může stát každý plnoletý český občan nebo cizí státní příslušník, který překládá do češtiny nebo z češtiny a který zveřejnil alespoň dva beletristické překladové tituly či dramatické texty nebo soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, tzn. zveřejnil alespoň dvě práce knižně nebo deset statí časopisecky, a který podal výboru OP přihlášku k členství v OP.

Noví členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 14 dnů od vyrozumění o přijetí do OP.

  • roční členský příspěvek činí minimálně 1000 Kč (lze dobrovolně platit příspěvek vyšší)
  • studenti do 26 let, senioři nad 65 let a lidé na rodičovské dovolené platí minimálně 500 Kč
  • členové nad 80 let členský příspěvek neplatí

Přihláška