Ceny & soutěže

Obec překladatelů každoročně oceňuje to nejlepší, co na poli literárního překladu vzniká, a vyzdvihuje významné osobnosti a jejich dílo. Mladým překladatelům dává příležitost vyniknout a získat kvalitní zpětnou vazbu. Upozorňuje i na prohřešky proti překladatelským standardům a etice.

Cena Josefa Jungmana - Obec překladatelů

Cenu Josefa Jungmanna udělujeme za nejlepší překladové dílo v oblasti prózy, poezie, dramatu, případně nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v předchozím kalendářním roce.

Více o ceně

Síň slávy - Obec překladatelů

Do Síně slávy slavnostně uvádíme překladatele a překladatelky, kteří už získali nejvyšší ocenění za překlad a jejichž dílo i nadále poutá pozornost veřejnosti, překladatelské obce i poroty.

Více o Síni slávy

Soutěž Jiřího Levého - Obec překladatelů

Soutěž pro začínající překladatele a překladatelky do 35 let podporuje rozvoj českého literárního překladatelství, objevuje nové talenty a otevírá jim publikační možnosti.

Více o soutěži

Stipendioum Hany Žantovské - Obec překladatelů

Tvůrčí stipendium na překlad básnického díla poskytují na počest překladatelky Hany Žantovské její dcera a syn, Irena Murray-Žantovská a  Michael Žantovský.

Více o stipendiu

Krameriův vinš - Obec překladatelů

Krameriův vinš udílíme jako poděkování osobnostem, které se významně zasloužily o podporu a rozvoj literárního překladu v České republice.

Více o ocenění

Anticena Skřipec - Obec překladatelů

Anticena Skřipec každoročně upozorňuje na překladová díla, která vykazují závažné nedostatky převodu z cizího jazyka do češtiny nebo porušují překladatelské etické zásady.

Více o anticeně