Průzkum CEATL - pracovní podmínky překladatelů

V roce 2020 CEATL zorganizoval napříč všemi členskými státy rozsáhlé šetření týkající se pracovních podmínek překladatelů (mimo jiné i výše jejich honorářů). Předchozí šetření na stejné téma proběhlo v roce 2011. Dotazník měli možnost vyplnit i čeští překladatelé. První výsledky průzkumu přinášíme v následujících dvou tabulkách, týkají se právě finančního ohodnocení překladatelů. Konkrétně jde o minimální, obvyklou a maximální výši honoráře za normostranu (1 800 úhozů včetně mezer). Částky jsou uváděny v eurech. Údaje se vztahují k roku 2019. Další výstupy z dotazníku by měly být k dispozici během jara příštího roku, budeme vás o nich dále informovat.

Tabulka 1Tabulka 2

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.