Rubriky
Novinky

Průzkum CEATL – pracovní podmínky překladatelů

V roce 2020 CEATL zorganizoval napříč všemi členskými státy rozsáhlé šetření týkající se pracovních podmínek překladatelů (mimo jiné i výše jejich honorářů). Předchozí šetření na stejné téma proběhlo v roce 2011. Dotazník měli možnost vyplnit i čeští překladatelé. První výsledky průzkumu přinášíme v následujících dvou tabulkách, týkají se právě finančního ohodnocení překladatelů. Konkrétně jde o minimální, obvyklou a maximální výši honoráře za normostranu (1 800 úhozů včetně mezer). Částky jsou uváděny v eurech. Údaje se vztahují k roku 2019. Další výstupy z dotazníku by měly být k dispozici během jara příštího roku, budeme vás o nich dále informovat.

Tabulka 1

Tabulka 2