Zemřela Eva Masnerová

 
Eva Masnerová pocházela z Hradce Králové, v Praze vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně působila dlouhá léta jako redaktorka v nakladatelství SNKLHU (resp. SNKLU), které od 60. let neslo znovu oživený název Odeon a které se proslavilo obtížně, ale úspěšně prosazovanými českými překlady z moderních světových literatur. Na tomto kulturně průbojném odeonském počínání měla Eva Masnerová nezanedbatelný podíl. V roce 1975 nastoupila jako odborná asistentka na Katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK (v současnosti Ústav translatologie), kde se věnovala výuce kulturně historických a literárních předmětů spojených s angloamerickou oblastí a rovněž velice oceňované výuce literárního překladu. V roce 1982 se stala docentkou pro obor anglická a americká literatura. Byla vstřícnou i náročnou pedagožkou a v paměti absolventů a absolventek oboru je její působení spojeno s velmi fundovaným a objevným zprostředkováváním literárních skutečností, které nepodléhalo normalizačnímu zkreslování (viz texty in „Dvě výjimečné jubilantky v oboru“, AUC Philologica 1/2019). Odborně, ve studiích i doslovech, se Eva Masnerová zaměřovala hlavně na americkou literaturu a rovněž na dějiny překladu (viz např. kapitoly o překládání z angličtiny in M. Hrala et al., Kapitoly z dějin českého překladu, 2002). V mé lidské i pedagogické paměti je pevně uloženo setkání Evy Masnerové s mými studenty literatury nad jedním z jejích posledních překladů, pozoruhodné Emmy Brownové (2005), románu, v němž autorka Clare Boylanová postmoderně rozvinula letmou skicu příběhu z pozůstalosti Charlotte Brontëové. Všichni přítomní měli z tohoto setkání radost i pocit dobrodružství.


Eva Kalivodová

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.