Zemřela Eva Masnerová

 
Eva Masnerová pocházela z Hradce Králové, v Praze vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně působila dlouhá léta jako redaktorka v nakladatelství SNKLHU (resp. SNKLU), které od 60. let neslo znovu oživený název Odeon a které se proslavilo obtížně, ale úspěšně prosazovanými českými překlady z moderních světových literatur. Na tomto kulturně průbojném odeonském počínání měla Eva Masnerová nezanedbatelný podíl. V roce 1975 nastoupila jako odborná asistentka na Katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK (v současnosti Ústav translatologie), kde se věnovala výuce kulturně historických a literárních předmětů spojených s angloamerickou oblastí a rovněž velice oceňované výuce literárního překladu. V roce 1982 se stala docentkou pro obor anglická a americká literatura. Byla vstřícnou i náročnou pedagožkou a v paměti absolventů a absolventek oboru je její působení spojeno s velmi fundovaným a objevným zprostředkováváním literárních skutečností, které nepodléhalo normalizačnímu zkreslování (viz texty in „Dvě výjimečné jubilantky v oboru“, AUC Philologica 1/2019). Odborně, ve studiích i doslovech, se Eva Masnerová zaměřovala hlavně na americkou literaturu a rovněž na dějiny překladu (viz např. kapitoly o překládání z angličtiny in M. Hrala et al., Kapitoly z dějin českého překladu, 2002). V mé lidské i pedagogické paměti je pevně uloženo setkání Evy Masnerové s mými studenty literatury nad jedním z jejích posledních překladů, pozoruhodné Emmy Brownové (2005), románu, v němž autorka Clare Boylanová postmoderně rozvinula letmou skicu příběhu z pozůstalosti Charlotte Brontëové. Všichni přítomní měli z tohoto setkání radost i pocit dobrodružství.


Eva Kalivodová

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Český rozhlas Vltava velmi pěkně představil posluchačům 29. ročník Ceny Josefa Jungmanna písemně i rozhovory s laureátkou Alicí Flemrovou a dalšími oceněnými. Zde odkaz na webovou stránku pořadu.