Zemřela Eva Masnerová

 
Eva Masnerová pocházela z Hradce Králové, v Praze vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně působila dlouhá léta jako redaktorka v nakladatelství SNKLHU (resp. SNKLU), které od 60. let neslo znovu oživený název Odeon a které se proslavilo obtížně, ale úspěšně prosazovanými českými překlady z moderních světových literatur. Na tomto kulturně průbojném odeonském počínání měla Eva Masnerová nezanedbatelný podíl. V roce 1975 nastoupila jako odborná asistentka na Katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK (v současnosti Ústav translatologie), kde se věnovala výuce kulturně historických a literárních předmětů spojených s angloamerickou oblastí a rovněž velice oceňované výuce literárního překladu. V roce 1982 se stala docentkou pro obor anglická a americká literatura. Byla vstřícnou i náročnou pedagožkou a v paměti absolventů a absolventek oboru je její působení spojeno s velmi fundovaným a objevným zprostředkováváním literárních skutečností, které nepodléhalo normalizačnímu zkreslování (viz texty in „Dvě výjimečné jubilantky v oboru“, AUC Philologica 1/2019). Odborně, ve studiích i doslovech, se Eva Masnerová zaměřovala hlavně na americkou literaturu a rovněž na dějiny překladu (viz např. kapitoly o překládání z angličtiny in M. Hrala et al., Kapitoly z dějin českého překladu, 2002). V mé lidské i pedagogické paměti je pevně uloženo setkání Evy Masnerové s mými studenty literatury nad jedním z jejích posledních překladů, pozoruhodné Emmy Brownové (2005), románu, v němž autorka Clare Boylanová postmoderně rozvinula letmou skicu příběhu z pozůstalosti Charlotte Brontëové. Všichni přítomní měli z tohoto setkání radost i pocit dobrodružství.


Eva Kalivodová

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.