Výsledky Zlaté stuhy

Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenské ho a Památník národního písemnictví.
Cenu za překlad pro mladší děti získal  Robin Král za překlad knih Ezop – O zvířátkách a Rudyard Kipling – O zvířátkách (Ella&Max). Překladatel se velmi invenčně vyrovnal se dvěma klasickými texty dětské literatury a podařilo se mu vyváženým způsobem propojit jazyk originálu s moderní, svižnou českou verzí.
Cenu za překlad pro mládež získal  Vít Penkala za převod děl Moldánkovské věže 1: Kletba vlkodlačího chlapce Chrise Priestleyho (Argo). Překladatel se výzvy spojené s vytvářením novotvarů a vůbec terminologie potřebné k zobrazení originálního fantazijního světa zhostil s maximální vynalézavostí a důvtipem.
V kategorii literatury faktu si cenu odnesla Barbora Müllerová, která z portugalštiny přeložila knihu Venku – Průvodce po tajemstvích přírody (Baobab). Překlad velmi citlivým, zábavným a srozumitelným způsobem přibližuje dětskému čtenáři známější i méně známá témata ze světa přírody. Do textu byly nenásilně včleněny i pasáže doplňující informace o souvisejících oblastech v českém prostředí a odpovídající úkoly.
Cenu za významný přínos literatuře pro děti a mládež si odnesla Dagmar Hartlová, překladatelka především ze švédštiny a norštiny, ale také z dánštiny a angličtiny. Na svém překladatelském kontě má bezmála 40 titulů a kromě literatury se také věnuje překladům filmů. Některé překlady publikovala ještě pod svým rodným příjmením Černohorská. V roce 2014 jí byl švédským králem Karlem XVI. Gustavem udělen Řád polární hvězdy.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna aktuálně

Laureátem 30. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad minulého roku byl 5. 10. 2021 vyhlášen Vít Kazmar  za překlad ze španělštiny titulu Juan Filloy Op Oloop (nakl. Rubato). Blahopřejeme! Seznam všech oceněných najdete v Aktuálních informacích.