Rubriky
Novinky

Výsledky Zlaté stuhy

V Centru současného umění DOX proběhlo slavnostní vyhlášení ceny Zlatá stuha  za umělecký počin v oblasti dětské literatury za rok 2020. Oceněni byli: překladatelé z angličtiny Robin Král a Vít Penkala a překladatelka z portugalštiny Barbora Müllerová.
Cenu za významný přínos k literatuře pro děti a mládež si odnesla překladatelka Dagmar Hartlová. Srdečně blahopřejeme.

Bližší informace níže.

Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenské ho a Památník národního písemnictví.
Cenu za překlad pro mladší děti získal  Robin Král za překlad knih Ezop – O zvířátkách a Rudyard Kipling – O zvířátkách (Ella&Max). Překladatel se velmi invenčně vyrovnal se dvěma klasickými texty dětské literatury a podařilo se mu vyváženým způsobem propojit jazyk originálu s moderní, svižnou českou verzí.
Cenu za překlad pro mládež získal  Vít Penkala za převod děl Moldánkovské věže 1: Kletba vlkodlačího chlapce Chrise Priestleyho (Argo). Překladatel se výzvy spojené s vytvářením novotvarů a vůbec terminologie potřebné k zobrazení originálního fantazijního světa zhostil s maximální vynalézavostí a důvtipem.
V kategorii literatury faktu si cenu odnesla Barbora Müllerová, která z portugalštiny přeložila knihu Venku – Průvodce po tajemstvích přírody (Baobab). Překlad velmi citlivým, zábavným a srozumitelným způsobem přibližuje dětskému čtenáři známější i méně známá témata ze světa přírody. Do textu byly nenásilně včleněny i pasáže doplňující informace o souvisejících oblastech v českém prostředí a odpovídající úkoly.
Cenu za významný přínos literatuře pro děti a mládež si odnesla Dagmar Hartlová, překladatelka především ze švédštiny a norštiny, ale také z dánštiny a angličtiny. Na svém překladatelském kontě má bezmála 40 titulů a kromě literatury se také věnuje překladům filmů. Některé překlady publikovala ještě pod svým rodným příjmením Černohorská. V roce 2014 jí byl švédským králem Karlem XVI. Gustavem udělen Řád polární hvězdy.