Výsledky výzkumu Jak žijí spisovatelé a překladatelé v Česku

V druhé polovině roku 2022 provedla Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad při přípravě tzv. Statusu umělce. Výzkum se zaměřil především na to, jak reálně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky, překladatelé a překladatelky – nakolik se uživí svou profesí, zda se jí mohou věnovat profesionálně apod. Nyní vám přinášíme výsledky tohoto výzkumného projektu.

Vybrané údaje z výzkumu

Kompletní zpráva

Přečtěte si k tématu také rozhovor s překladatelem Michalem Švecem a básníkem Ondřejem Lipárem na webu H7O — host 7 dní online.

Základní údaje - překladatelé

● 74 % dotazovaných tvoří ženy.

● 94 % dotazovaných má vysokoškolské vzdělání.

● Pouze 29 % dotazovaných je primárními živiteli domácnosti (z toho 15 % žije samo).

Příjem a pracovní zkušenosti – překladatelé

● Více než 60 % dotázaných má více než 10 let pracovních zkušeností.

● 55 % dotazovaných stráví překladatelskou činností více než 21 hodin týdně.

● 53 % dotazovaných přeložilo více než 5 knih

● 89 % překladatelů se věnuje (vedle jiných žánrů v menším zastoupení) překladu umělecké literatury – beletrie.

● Jen polovina překladatelů, kteří se uměleckému překladu věnují více než 40 hodin týdně, dosáhne na výdělek přes 30 000 Kč měsíčně. U těch, kteří překládáním stráví 31–40 hodin, je to pouze čtvrtina.

● 50 % dotazovaných si překladatelskou činností vydělá méně než 10 000 Kč měsíčně.

● Pouze 42 % překladatelů má z překladatelské práce stálý příjem.

● Pouze čtvrtina dotazovaných, kteří se překladu věnují déle než 30 hodin týdně, má z překládání honorář, který převyšuje jejich výdaje.

● Pouze 10 % překladatelů má příjmy, které převyšují jejich výdaje.

● 80 % překladatelů doplňuje překladatelskou činnost jinou prací.

Faktory pro zlepšení situace – překladatelé

● Téměř všichni překladatelé (96,9 %) si myslí, že by se měla zvýšit výše honorářů.

● 40 % překladatelů si myslí, že by se měla zvýšit míra sociálního zabezpečení a stálost příjmů, kromě toho je třeba hledat možnosti vyšší zákonné ochrany.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.