Průzkum CEATLu - právní postavení překladatelů

Na jaře a v létě tohoto roku zorganizoval CEATL v jednotlivých zemích dotazníkové šetření týkající se právního postavení překladatelů. Dotazník vyplnili zástupci dvaceti sedmi členských států (jde o všechny organizace sdružující se v CEATLu (kromě Irska), dále sdružení AITI (Itálie), AELC (Katalánsko, obě asociace pouze druhou část dotazníku). Dotazník se týkal tří oblastí: právního postavení překladatelů a uzavírání smluv; činnosti jednotlivých asociací v oblasti právní ochrany a právního jednání; nových témat (vydávání vlastním nákladem, streamovací služby, strojový překlad). Níže přinášíme odkaz na soubor (v angličtině), v němž jsou zpracovány do tabulek výsledky první části průzkumu, tedy otázek uzavírání smluv, poskytování licence, místa, kde je v knize uváděno jméno překladatele, vyplácení záloh a dalších věcí.

Prezentace v PowerPointu

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.