Rubriky
Novinky

Průzkum CEATLu – právní postavení překladatelů

Na jaře a v létě tohoto roku zorganizoval CEATL v jednotlivých zemích dotazníkové šetření týkající se právního postavení překladatelů. Dotazník vyplnili zástupci dvaceti sedmi členských států (jde o všechny organizace sdružující se v CEATLu (kromě Irska), dále sdružení AITI (Itálie), AELC (Katalánsko, obě asociace pouze druhou část dotazníku). Dotazník se týkal tří oblastí: právního postavení překladatelů a uzavírání smluv; činnosti jednotlivých asociací v oblasti právní ochrany a právního jednání; nových témat (vydávání vlastním nákladem, streamovací služby, strojový překlad). Níže přinášíme odkaz na soubor (v angličtině), v němž jsou zpracovány do tabulek výsledky první části průzkumu, tedy otázek uzavírání smluv, poskytování licence, místa, kde je v knize uváděno jméno překladatele, vyplácení záloh a dalších věcí.

Prezentace v PowerPointu