Varování před Centralou

Milé kolegyně, milí kolegové,

chtěli bychom Vás upozornit na nezákonné jednání polského komiksového nakladatelství Centrala, které působí i na českém trhu a v poslední době poměrně často hledá překladatele pro své tituly.

Toto nakladatelství se v nedávné době mělo dopustit grantového podvodu – jménem členky spolku Překladatelé Severu, překladatelky ze švédštiny, si požádalo o grant na vydání finskošvédských komiksů u finské agentury FILI i švédské Kulturrådet, přičemž bez vědomí dotyčné překladatelky použilo její osobní údaje a zfalšovalo její podpis a do smlouvy též uvedlo falešné číslo účtu pro vyplacení honoráře za překlad.

Po projednání celé záležitosti s právníkem se Překladatelé Severu proti tomuto nezákonnému jednání důrazně ohradili u majitele nakladatelství pana Słomky a rovněž napsali oběma grantovým agenturám, že takovéto jednání považují za naprosto nepřijatelné, distancují se od něj a budou o něm informovat své členy i širokou překladatelskou obec.

Nakladatelství Centrala kromě výše uvedeného velmi často platí překladatelům se zpožděním, případně jim nezaplatí vůbec, přestože smlouvy, které nabízí, vypadají seriózně a slibují poměrně slušný honorář za překlad i penále v případě prodlení s úhradou honoráře. Pan Słomka také není ochoten platit redaktory, texty proto mnohdy neprocházejí redakcí, a rovněž je sázejí v Polsku lidé, kteří neumějí ani výchozí, ani cílový jazyk. Může se tedy stát, že z Vašeho textu vznikne něco, pod čím podepsaní být nechcete.

Pokud Vám tedy nakladatelství Centrala nabídne nějaký překlad, doporučujeme ze všech výše jmenovaných důvodů spolupráci důkladně uvážit.

Kateřina Krištůfková

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.