Rezidenční pobyty v Praze pro zahraniční překladatele

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele. Pro rok 2023 je k dispozici šest rezidencí, z nichž každá trvá dva měsíce.

Praha město literatury proplácí rezidentovi zpáteční letenku, poskytuje ubytování zdarma a stipendium 15 000 Kč (cca 600 eur) měsíčně.

Uzávěrka přihlášek: středa 31. 8. 2022.

Přihlašovací formulář: http://web2.mlp.cz/lisu/index.php/241772?lang=en

Více info na Rezidenční pobyty 2023 - Praha město literatury (unescoprague.org).

NABÍZÍME:

Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a měsíční stipendium ve výši 15 000 Kč (cca 600 euro).

POŽADOVANÉ DOKUMENTY PRO PŘIHLÁŠENÍ:

- Vyplněný online formulář přihlášky

- Fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu do češtiny (max. 2 stránky)

KRITÉRIA PRO VÝBĚR:

- Kulturní zájem o místo

- Základní znalost angličtiny

- Nejméně jedno již vydané literární dílo (nikoli soukromá vydání) nebo dvě již odvysílané nebo publikované rozhlasové hry nebo jedna již realizovaná či publikovaná divadelní hra nebo minimálně jedno přeložené dílo českého autora

- Ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)

- Práce na literárním díle během pobytu

- Autor, který již stipendium jednou získal, nemůže podat žádost znovu

- Rezident se zavazuje, že v průběhu rezidenčního pobytu či nejpozději do 2 měsíců od jeho skončení poskytne Městské knihovně v Praze text inspirovaný tímto pobytem, který MKP prostřednictvím svého projektu bude moci využít pro propagaci pražských rezidenčních pobytů. MKP s rezidentem uzavře licenční smlouvu na využití tohoto textu v elektronické i tištěné podobě.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.