Odešel Zdeněk Velíšek

Ve věku 89 let zemřel náš kolega Zdeněk Velíšek (23. 2. 1933 - 18. 6. 2022). Veřejnosti byl znám především jako televizní zpravodaj, zaměřený na frankofonní oblast (r. 2015 mu byl udělen francouzský Řád umění a literatury).  Než roku 1968 nastoupil do zpravodajství (poté byl z politických důvodů záhy propuštěn a do TV se vrátil  až po roce 1989), věnoval se však převážně překladatelství a tlumočnictví. A víc než z francouzštiny (v databázi NKP najdeme jen jeden knižní překlad z francouzštiny, a to nebeletristický) překládal ze španělštiny. Z beletrie se zaměřil na venezuelského autora Rómula Gallegose. Podruhé přeložil jeho nejslavnější román Doňa Bárbara (1956). Roku 1961 pak vyšel jeho překlad Gallegosova románu Canaima. Psal i doslovy, a to nejen ke svým překladům, ale i k překladům jiných latinskoamerických autorů, například k přelomovému románu mexického spisovatele Carlose Fuentese Smrt Artemia Cruze (1966, přel. Hana Posseltová). Své politické názory na evropské události a vidění světa shrnul v několika vlastních knihách. Čest jeho památce.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.