Nové číslo časopisu Counterpoint/Contrepoint

Právě vyšlo nové číslo magazínu Counterpoint/Contrepoint, který vydává dvakrát ročně Evropská rada sdružení literárních překladatelů (CEATL), jejímž je OP členem. Časopis vychází v angličtině a ve francouzštině, všechna čísla si můžete zdarma stáhnout zde: https://www.ceatl.eu/home/counterpoint.

V devátém čísle si můžete přečíst tyto články:

Polský delegát R. Lisowski představuje činnost pracovní skupiny CEATL zabývající se autorským právem a rozebírá výsledky průzkumu napříč členskými asociacemi, který se týkal právního postavení překladatelů: https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_02.pdf

Ian Giles představuje činnost a dějiny The Translators Association (TA), sdružení literárních překladatelů ve Spojeném království, které bylo založeno roku 1958 a které působí v rámci britské Society of Authors (SoA): https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_03.pdf

Následuje rozhovor s překladatelkou Djûke Poppinga o překládání z arabštiny do nizozemštiny. Překladatelka vysvětluje, s jakými problémy se při překládání z arabštiny v Nizozemí překladatel potýká při jednání s nakladateli a jakým výzvám čelí při samotném překládání mezi dvěma takto od sebe vzdálenými jazyky: https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_04.pdf

Švýcarská delegátka Barbara Sauser představuje AdS, sdružení literárních překladatelů ve Švýcarsku, které sdružuje překladatele do všech čtyř oficiálních jazyků země. Barbara Sauser se věnuje odlišnostem v postavení překladatelů do jednotlivých jazyků i tomu, že pro čtvrtinu obyvatel Švýcarska není ani jeden z těchto čtyř jazyků hlavním jazykem: https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_05.pdf

Z hlediska výše honorářů pro nás je bližší situace v Polsku, které se věnuje v článku Ewa Rajewska mapující posledních deset let polské asociace literárních překladatelů: https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_06.pdf

Nejen překladatelům z francouzštiny doporučujeme rozhovor s Joëlem Cambrelengem, ředitelem ATLAS (Associaction pour la promotion de la traduction littéraire), sdružení, pod nějž spadá Mezinárodní překladatelský dům v Arles (CITL). Joël Cambreleng  odkrývá nejen historii překladatelské rezidence v Arles, popisuje též rozmanité aktivity sdružení ATLAS, včetně několikaletého projektu zaměřeného na mapování strojového překladu. Výstupy projektu se staly základem pro výzvu francouzské literární asociace spolu se sdružením ATLAS týkající se právě nebezpečí, které strojový překlad znamená pro literární překladatele (české znění výzvy OP chystá ke zveřejnění): https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_07.pdf

Konečně Andreas Eckhardt-Laessoe se ve svém textu zabývá úskalími překladu prozaického textu básnířky Anne Boyer do dánštiny: https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_08.pdf

 Závěrečná rubrika CEATL’s click list přináší stručné zprávy včetně dalších internetových odkazů: https://www.ceatl.eu/wp-content/uploads/2023/06/Counterpoint_2023_09_article_09.pdf

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.