Rubriky
Novinky

Výzva mezinárodních kulturních organizací

Zastřešující kulturní organizace se společně obracejí na orgány EU a členské státy, aby při přípravách a schvalování svých rozpočtů zohlednily tvrdé dopady současné koronavirové krize na oblast kultury a pomohly tak celému sektoru, který zaměstnává 7,5% evropské pracovní síly, překonat toto nelehké období. Jedním ze signatářů výzvy je i CEATL (Evropská rada asociací literárních překladatelů). Úplný text je k dispozici v angličtině na webu CEATLu (zde), překlady do jiných jazyků se připravují.