Rubriky
Novinky

Finanční bonus pro OSVČ

Vážené autorky, vážení autoři,

obracíme se na vás v této komplikované době s informacemi, jak alespoň po finanční stránce toto těžké období překlenout.

Za prvé bychom Vám rádi sdělili, že Poslanecká sněmovna ČR dne 9. 4. 2020 schválila Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními ohledně výskytu koronaviru, jenž byl již zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 14. 4. pod č. 159/2020 Sb.

Tento zákon napomáhá zmírnit negativní dopady v souvislosti se šířením koronaviru na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku koronavirové krize úplně či částečně utlumena. Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, autor nebo výkonný umělec, překladatel, znalec, tlumočník, daňový poradce a podobně).

Bonusovým obdobím je období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 a celková částka za plný počet dnů je 25.000 Kč (500 Kč/den). O kompenzační bonus může požádat osoba samostatně výdělečně činná, pokud nemohla činnost vykonávat zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů fyzických osob:

prostřednictvím e-mailu, kdy zaslaná žádost musí být opatřena vlastnoručním podpisem a kopie/sken této žádosti zaslán na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu
datovou schránkou
prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu Finanční správy
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
osobně na podatelnu územního pracoviště příslušného finančního úřadu

Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat čestné prohlášení a bankovní účet, na který bude kompenzační bonus zaslán.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Na Daňovém portálu Finanční správy ČR dále naleznete formuláře žádostí, pokyny k vyplnění i emailové adresy finančních úřadů.

Kromě schváleného kompenzačního bonusu, je možné využít další možnosti nabízené jako pomoc osobám samostatně výdělečně činným, např. ošetřovné pro OSVČ nebo neplacení záloh na sociální pojištění. Souhrnné informace naleznete přehledně zde.

Zároveň vás chceme ujistit, že není ohroženo rozúčtování odměn z kolektivní správy tak, jak ho každý rok DILIA do 30. 6. provádí. Budeme se snažit rozúčtovat odměny ještě dříve než obvykle.

Omlouváme se, že vás ohledně kompenzačního bonusu nemůžeme zastoupit, jde o čistě osobní záležitost.

S přátelským pozdravem a přáním mnoha zdraví,

Jiří Srstka, ředitel DILIA