Rubriky
Novinky

Valná hromada Obce překladatelů 2022

Valná hromada Obce překladatelů se bude konat v pátek 11. listopadu 2022 od 14.30 v sále číslo 16 v K-Centru na Senovážném náměstí 23, Praha 1. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek jednání na 15.00.

Program

Zahájení

Určení zapisovatele / volba ověřovatele zápisu

Zpráva o činnosti výboru a aktivitách OP (11/2021 – 10/2022)

Zpráva o hospodaření OP

Zpráva revizní komise OP

Výhled činností OP na rok 2023

Členské příspěvky

Různé

Závěr

Všechny členy a členky zveme také na diskuzní setkání, které se bude konat ve stejný den na stejném místě od 10 hodin. Pokud vás zajímá další směřování OP a chcete se na chodu spolku aktivně podílet nebo přispět názorem, jste srdečně vítáni. Seznámíme vás mimo jiné s poznatky, které nám přinesl nedávno rozesílaný dotazník, a společně se zamyslíme nad klíčovými činnostmi a aktivitami naší organizace pro následující roky.

Účast na tomto strategickém diskuzním setkání prosím předem potvrďte na e-mail info@obecprekladatelu.cz.