Rubriky
Novinky

Státní cenu za překladatelské dílo získal Jiří Našinec

Laureátem Státní ceny za překladatelské dílo se stal romanista Jiří Našinec, člen Obce překladatelů a nositel Ceny Josefa Jungmanna, zejména za překlady Charlese Nodiera a Mircei Eliada a za všestranný přínos k popularizaci rumunské literatury.

„Jeho celoživotní překladatelská a redakční práce i zájem o méně vydávané oblasti (konkrétně o rumunskou a moldavskou literaturu) se v jeho osobě vždy spojuje s téměř encyklopedickými znalostmi reálií a historie a hlavně s morální a politickou bezúhonností. (…) Profesionální dráha J. Našince se plně rozvinula v polovině 80. a hlavně v průběhu 90. let, kdy se načas stal šéfredaktorem nakladatelství Odeon, odkud přešel do svobodného povolání a několik let se věnoval pouze překládání a publikační činnosti. Dalších 18 let byl pak zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na FF UK. Dosud aktivně překládá z francouzštiny, ale publikuje i knihy současných rumunských a moldavských autorů a vyplňuje mezeru v našem povědomí o literárním dění v těchto evropských zemích. O tom svědčí jeho bohatá bibliografie.“ (Z návrhu Jany Martinové na udělení Státní ceny za překladatelské dílo, který OP podpořila)