Rubriky
Novinky

Zmapování restriktivních opatření MZ

Na žádost MK uskutečnil Institut umění-Divadelní ústav sběr dat dotazníkovým šetřením. Proběhl od 12.3. od 12:00 hodin do 16. 3. 2020 do 13:00 hodin.

Online dotazník na téma mimořádných opatření MZ na nezávislý sektor byl adresovaný představitelům zastřešujících organizací, profesním asociacím i jednotlivcům, a to s důrazem na zjištění aktuální situace u subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, které nejsou zastřešeny odborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně. Odpovědi zaslala i OP.

Výstup z ankety čtěte zde.

V průvodním dopise Viktor Debnár z IDU žádá o šíření informace našimi kanály, své připomínky a komentáře zasílejte přímo jemu: 

+420 224 809 119

+420 728 396 667

viktor.debnar@idu.cz