Rubriky
Novinky

Zemřel Vratislav Jiljí Slezák

S lítostí jsme přijali zprávu, že zemřel PhDr. Vratislav Jiljí Slezák (29. února 1932 – 16. března 2020), český germanista, polonista a literární překladatel z němčiny, nositel Ceny Josefa Jungmanna. V roce 2013 se stal s přihlédnutím ke své celoživotní práci a překladům Hermanna Hesseho laureátem Státní ceny za překladatelské dílo. V roce 2017 byl uveden do Síně slávy české Obce překladatelů, s níž byl velmi úzce spjat. Několik let působil v porotě Ceny Josefa Jungmanna i v porotě Anticeny Skřipec, své rozbory špatných překladů dokázal vtipně představit široké veřejnosti na Světu knihy.

Mezi literáty, které úspěšně převedl do češtiny, patří například Thomas Mann (Kouzelný vrch jako Čarovná hora), Hermann Hesse, Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Alfred Döblin, Peter Handke, Joseph Ratzinger aj.

smuteční oznámení

bibiografie V. J. Slezáka

V rozhovoru s redaktorem Milošem Szabo uvedl pro Katolický týdeník o německém jazyce následující:  Když jsem se po maturitě rozhodl studovat právě němčinu, nebylo to jednoduché: v poválečné době přetrvával značný odpor vůči všemu německému, i když žádný jazyk nemůže přece nést vinu na tom, je-li zneužíván k nekalým cílům a prohlášením. Přesto mě jako rodilého Čecha lákalo právě to, co k nám Čechům historicky vždycky patřilo, a tím byla v našich zemích dvojjazyčnost: hlásím se k tomu, že jsem Čech, ale ve smyslu Böhme. V této půvabné zemi, na níž si dal Hospodin velmi záležet a kterou velmi uctívám, je pro mě Čech každý, kdo v ní žije, poctivě pracuje a zvelebuje ji, ať mluví jakýmkoli jazykem: česky, německy, vietnamsky… Jsem zásadně zemský, nikoli nacionální vlastenec.“