Rubriky
Novinky

Zemřela Alena Bláhová

Dne 5. května 2024 zemřela ve věku nedožitých 70 let překladatelka z němčiny a francouzštiny Alena Bláhová.

Pracovala v 70. letech mj. ve Státním židovském muzeu, později jako lektorka jazyků. Od roku 1980 byla v domácnosti, překládala pro různé samizdatové edice (Alef). Od roku 1990 byla překladatelkou a publicistkou ve svobodném povolání. Kromě knižních překladů publikovala články, recenze a překlady například v Literárních novinách, Respektu, Věstníku židovských náboženských obcí Roš Chodeš, Židovské ročence, v časopise Souvislosti a dalších periodikách. Mezi autory, kterým se věnovala soustavněji, patří Elie Wiesel, Martin Buber, Lou Andreas-Salomé, z poezie pak Rainer Maria Rilke a Else Lasker-Schülerová. V roce 2015 jí byla udělena Rakouská státní cena za překlad.

Osobní vzpomínku Magdalény Platzové si můžete přečíst na iLiteratura.

Pro Obec překladatelů sepsal nekrolog Jan Šulc.

Epizoda z pořadu nakladatelství Fra Průvodkyně mladých básníků z února 2021.