Rubriky
Novinky

Výzva MK ČR na podporu překladů do češtiny na rok 2023

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřenou na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Termín podání je 7. 11. 2022. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Přihlašujte se pomocí dotačního portálu MK na NPO: Podpora individuálních tvůrčích a studijních projektů – mkcr.cz.

Připomínky OP k návrhu výzvy bohužel nebyly zohledněny.