Rubriky
Novinky

Tisková zpráva Překladatelů Severu

Naši kolegové a partneři ze spolku Překladatelé Severu vydali 4. 5. 2021 tiskovou zprávu k projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů,  koordinovaného Překladateli Severu a probíhajícího od dubna 2021 do druhé poloviny roku 2022. Na projektu se podílí též Obec překladatelů. Úplné znění zprávy čtěte níže.

TISKOVÁ ZPRÁVA Překladatelů Severu
4. 5. 2021

Literární překlad je u nás vytoužené povolání mnohých, kteří pracují s cizím jazykem. A to i přesto, že situace překladatelů na pracovním trhu není nijak růžová. Honoráře jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nízké, smluvní podmínky pro překladatele často nevýhodné a v současnosti neprobíhá žádný dialog profesních organizací s nakladateli, který by situaci ke spokojenosti všech stran zlepšil. To se však brzy změní, a to i díky grantu z Fondů EHP a Norska, který obdrželi Překladatelé Severu spolu s českými a severskými partnery.

„Spolek Překladatelé Severu jsme založili před třemi lety mimo jiné proto, že nám v překladatelské komunitě chyběl intenzivnější kontakt, výměna zkušeností, možnosti vzdělávání i silnější profesní organizace, která by hájila naše zájmy a v knižní branži iniciovala širší diskusi,“ říká předsedkyně spolku a překladatelka z norštiny Kateřina Krištůfková.

Překladatelé Severu uspěli s žádostí o grant z Fondů EHP a Norska 2014–2021, v rámci otevřené výzvy Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem vyhlášené v programu Kultura. Českými partnery projektu jsou profesní organizace Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů, ze zahraničí se budou účastnit čtyři asociace z Norska a dvě z Islandu.

„Ačkoli náš spolek existuje teprve pár let, již za tak krátkou dobu se nám podařilo zviditelnit práci překladatelů, zorganizovat řadu vzdělávacích akcí pro pestrou škálu účastníků, natočit sérii videí pro začínající překladatele a několikrát se také postavit za své členy v případě neférového jednání, se kterým se setkali. Získaný grant je pro všechny české literární překladatele obrovskou příležitostí, jak profesionalizovat činnost existujících členských organizací a také zahájit dlouho potřebný dialog s nakladateli,“ vysvětluje předsedkyně.

Cílem projektu je zlepšit pracovní podmínky překladatelů, kultivovat prostředí díky vzájemné výměně know-how na národní i mezinárodní úrovni, otevřít diskusi s nakladateli vedoucí k vytvoření chybějících standardů, posílit účastníky v klíčových dovednostech pro kulturní podnikání a také informovat veřejnost o významu práce literárních překladatelů.

První významnou aktivitou bude rozsáhlá analýza smluvních podmínek a cen překladatelské práce, neboť u nás již mnoho let chybí relevantní data, o která by se mohla věcně opřít jakákoli diskuse se soukromými i veřejnými subjekty. Vrcholem projektu bude mezinárodní konference o postavení literárních překladatelů. Té se zúčastní mj. zahraniční partneři z Norska a Islandu, kteří s námi budou sdílet příklady dobré praxe. V severských zemích překladatelé totiž mají bohaté zkušenosti s vyjednáváním, před několika lety se se například v Norsku podařilo dohodnout rámcovou licenční smlouvu. Inspirací pro naše prostředí může být i řada dalších aktivit tamějších profesních organizací.

Nejen pro členy zapojených spolků budou určené workshopy autorského práva pod vedením právníka, a dále kurzy zaměřené na vyjednávání, sebeprezentaci a základy podnikatelské praxe. Vedení organizací se bude vzdělávat v manažerských dovednostech.

Zástupci českých překladatelských organizací také vytvoří pracovní skupinu, která s pomocí právníka vypracuje návrh standardů ke vzorové licenční smlouvě. Na jejich základě se uskuteční dva kulaté stoly s českými nakladateli s tématem vyjednávání o smluvních podmínkách, honorářích, zpětné vazbě, požadavcích na kvalitu překladu aj. Projekt zakončí kampaň s cílem informovat veřejnost o významu překladatelské práce, nezbytná pro zvýšení povědomí o překladatelské profesi a pro její docenění mezi čtenáři a širší veřejností.

Projekt Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů koordinovaný Překladateli Severu probíhá od dubna 2021 do druhé poloviny roku 2022.


Více informací o projektu:

www.prekladateleseveru.cz/posilovani-kapacit-oborovych-organizaci-ceskych-literarnich-prekladatelu-a-jejich-clenu/

Fotografie ke stažení:

https://drive.google.com/drive/folders/1jmLO0uFnHgBZ7V5x65uecUF6zOwc35iz?usp=sharing

Kontakt pro média:

Michal Švec

prekladatele.severu@gmail.com

+420 775 991 112