Rubriky
Novinky

Premia Bohemica 2021

Moravská zemská knihovna nás požádala o rozšíření této výzvy:

Moravská zemská knihovna uděluje z pověření Ministerstva kultury ČR cenu Premia Bohemica, kterou jsou oceňováni zahraniční bohemisté, již se zasloužili o šíření české literatury a kultury ve své mateřštině.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2021

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky

vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017), Robert B. Pynsent (2018) a Annalisa Cosentino (2019). Posledním laureátem ceny se stal v roce 2020 francouzský bohemist, profesor Xavier Galmiche.

Nominace spolu se zdůvodněním návrhu je možné zasílat do 1. 4. 2021 na adresy

premiabohemica@mzk.cz nebo

Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica

http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=33

Kontaktní osoba:

PhDr. Soňa Šinclová

sinclova@mzk.cz