Rubriky
Novinky

Nové číslo časopisu CEATL

V závěru minulého roku vyšlo osmé číslo časopisu Countrepoint/Contrepoint, který dvakrát ročně v angličtině a ve francouzštině elektronicky vydává CEATL. V nejnovějším čísle je v sekci Notes about Europe/Nouvelles d’Europe jakožto představení České republiky a naší Obce publikován příspěvek Anny Tkáčové týkající se iniciativy Poznejte svého překladatele. Dále si v časopise můžete přečíst například článek Larse Kleberga, spoluautora švédské encyklopedie (on-line databáze) překladatelů, která zahrnuje období od středověku do současnosti (týká se pouze nežijících překladatelů). Lars Kleberg píše nejen o švédském projektu, ale též o tom, jak tato iniciativa podnítila vznik obdobných databází v dalších zemích. Dále v čísle německá výzkumnice Elisabeth Gibbles představuje své hledání německých překladatelek konce 19. a první poloviny 20. století, o nové literární rezidenci Sovretov kabinet ve Slovinsku píše předsedkyně slovinského sdružení literárních překladatelů (DSKP) Tanja Petrič.
Časopis si můžete stáhnout zde: https://www.ceatl.eu/…int. Na stejné adrese se též můžete přihlásit k odběru časopisu.