Rubriky
Novinky

Dohoda nakladatelů s ministerstvem

Svaz knihkupců a nakladatelů získá od MK finanční náhradu za knihy, které vzhledem k uzavření knihkupectví nemůže  prodávat. Jednání mezi  SČKN, Národní knihovnou a Ministerstvem kultury se účastní i Dilia, která bere v potaz jak práva nakladatelská, tak i práva autorská. Dohoda ještě není po právní stránce definitivně uzavřena.  Budou probíhat ještě další jednání, pokud by došlo k nějakému posunu a my bychom se stali zprostředkovaně účastníky řízení, bude Dilia zastupovat i naše práva. V to doufají spisovatelé a zejména my překladatelé. Dojde-li k zásadním změnám, budeme své členy neprodleně informovat.

Ministerstvo kultury vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez příjmů. Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. – 30. 4. 2021 prostřednictvím systému AIS MPO: kultura.mpo.cz.
Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese, nově  se tento program rozšířil ještě o výtvarníky, malíře, sochaře, umělecké fotografy, ilustrátory či spisovatele. více zde

Konkrétní podmínky a kritéria pro žadatele o finanční příspěvek najdou žadatelé v textu samotné výzvy na webových stránkách Ministerstva kultury pod odkazem https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/3-vyzva-pro-osvc-covid-kultura-4-cs4136.html a webu Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese www.mpo.cz/kultura.
Metodickou podporu žadatelů stran obsahových parametrů a oprávněnosti žádosti bude poskytovat Ministerstvo kultury na e-mailové adrese: osvc@mkcr.cz a na informační telefonní lince 1212, kterou provozuje MPO.