Rubriky
Novinky

Členské příspěvky na rok 2022

Milí členové Obce překladatelů,

těm z vás, kteří ještě nezaplatili, připomínáme, že do 31. března je potřeba uhradit členské příspěvky na letošní rok.

Praktické informace

Členský příspěvek činí 1000 Kč ročně, pro seniory (od 65 let) a studenty (do 26 let) 500 Kč.  Členové od 80 let výš neplatí nic.

Číslo účtu: 1014328992/6100

Variabilní symbol: číslo členského průkazu, ale pokud ho neznáte, nevadí – stačí do poznámky pro příjemce napsat celé své jméno.

Proč platit členské příspěvky?

Samozřejmě proto, že jde o nezbytnou základní podmínku členství v Obci překladatelů.

Zásadní důvod je ale velmi hmatatelný: na to, aby Obec překladatelů mohla pracovat pro vás, potřebuje finance. Častou podmínkou veřejných grantů a dotací (například grantu Hlavního města Prahy, který v současnosti tvoří většinu příjmů OP) je 30% finanční spoluúčast Obce z jiných, neveřejných zdrojů. Pokud OP tyhle „jiné zdroje“ financí nedokáže zajistit, nemůže o granty žádat a dostává se do začarovaného kruhu, kdy může pracovat jen na půl plynu. A hlavním zdrojem příjmů Obce překladatelů jsou v současnosti právě členské příspěvky.

Mezi projekty, které Obec svou činností zaštiťuje, patří momentálně zejména Cena Josefa Jungmanna, soutěž Jiřího Levého a překladová anticena Skřipec; rádi bychom ale také rozšířili nabídku nejrůznějších seminářů z oblasti překladatelské praxe, práva i marketingu nebo vytvořili stálou autorskoprávní poradnu pro členy OP, na obecnější rovině by pak OP měla hájit práva a zájmy překladatelů třeba formou jednání s nakladateli. Jde tedy nejen o projekty, které zvyšují povědomí o naší profesi a udržují její prestiž, ale i o aktivity ryze praktické.

Na to všechno jsou vaše příspěvky potřeba. Jsou pro Obec existenčně důležité, bez nich by pro vás nemohla fungovat jako plnohodnotná profesní organizace.

Děkujeme, že poplatky platíte včas.