Rubriky
Novinky

Anticena Skřipec 2023

V pátek 12. 5. 2023 byly na veletrhu Svět knihy vyhlášeny výsledky anticeny Skřipec, kterou Obec překladatelů každoročně udílí za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v převodu z cizího jazyka do češtiny, nebo za hrubá porušení práv překladatele.

Odborná porota Obce překladatelů ve složení Šárka Grauová, Kateřina Krištůfková a Ladislav Nagy letos udělila dvě anticeny Skřipec: první překladu románu Vysušená kaluž chorvatského spisovatele Janka Poliće Kamova (Academia 2022), jehož autorem je Jaroslav Geraskov Otčenášek, a druhou nakladatelství Fortuna Libri a Janě Middleton za flagrantní porušení etických norem a autorského práva v případě Farmy zvířat George Orwella (Fortuna Libri 2022).

Akce proběhla v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.

Tisková zpráva

Posudek na překlad románu Vysušená kaluž

Prohlášení překladatele románu Vysušená kaluž Jaroslava Otčenáška

Posudek na překlad Farmy zvířat