Rubriky
Novinky

Zemřel profesor Pavel Oliva

V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof. Pavel Oliva, doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze. Byl autorem více než dvaceti odborných monografií o antickém Řecku a Římu přeložených do řady světových jazyků a jeho kompletní odborná bibliografie čítá více než 1200 položek. Do češtiny přeložil pro legendární „Antickou knihovnu“ mj. Démosthenovy Řeči na sněmu, některé spisy Plútarchovy, Aristotelovu Athénskou ústavu a především kompletní historické dílo Polybiovo. S Pavlem Olivou odchází určující postava celé jedné vědecké generace.