Rubriky
Novinky

Svět knihy 2023: Překládání cizojazyčných českých autorů do češtiny

Jak se překládají do původní mateřštiny čeští autoři, kteří už nepíšou česky? To se dozvíte 12. 5. 2023 od 16.00 v debatě s německy píšícími autory a jejich překladateli Janem Faktorem / Radovanem Charvátem, Jaroslavem Rudišem / Michaelou Škultéty. Akce se koná v sekci Profesní fórum na venkovní ploše.

Účastníci: Michaela Škultéty, Jan Faktor, Radovan Charvát

Akce probíhá v rámci projektu realizovaného za finanční podpory hl. m. Prahy.