Rubriky
Novinky

Sbírka pro ukrajinskou kulturní sféru

Organizace PEN Ukrajina, PEN Bělorusko společně s polským PEN klubem a Open Culture Foundation organizují veřejnou sbírku na podporu lidí pracujících na Ukrajině v kulturní sféře. Fond bude pomáhat ukrajinským spisovatelům, novinářům, překladatelům, umělcům a lidem pracujícím v akademickém prostředí, kteří jsou přímo ohroženi ruským útokem na Ukrajinu.
Více než kdy dříve je dnes nezbytné, abychom všichni Ukrajinu podpořili, neboť se jedná o budoucnost Evropy.
Fond bude určen na základní nezbytnou pomoc lidem, jejichž životy jsou nyní v přímém ohrožení:
• Na jejich evakuaci a přesídlení do měst na západní Ukrajině.
• Na jejich evakuaci a přesídlení do bezpečných zemí.
Kultura je jednou ze základních bašt ukrajinské svobody a je naší povinností zajistit, aby mohli členové ukrajinské kulturní komunity promlouvat veřejně a bez omezení.

Podrobnosti o využití získaných prostředků budou řádně zveřejněny.

Bankovní spojení najdete ve výzvě na http://openculture.org.pl/…ry/.