Rubriky
Novinky

Průzkum CEATL o AI – překladatelská sdružení

CEATL (Evropská rada sdružení literárních překladatelů) zveřejnila 20. února 2024 na svých stránkách výsledky prvního průzkumu týkajícího se nástupu umělé inteligence (AI) v oblasti uměleckého překladu. Jedná se o průzkum vedený mezi jednotlivými sdruženími (ne samotnými překladateli, tyto výsledky budou následovat). Je zde vidět, které asociace zveřejnily prohlášení týkající se nástupu AI, zda vydaly pro své členy nějaká doporučení, případně zda samy již provedly mezi svými členy šetření týkající se zkušeností s AI.

Obec překladatelů v současné době připravuje pro členy text doporučení obsahující zásady týkající se použití AI při překládání, možné body do smlouvy s nakladateli i upozornění na rizika vyplývající z nástupu AI v uměleckém překladu. Text doporučení zveřejníme během jara.

Výsledky průzkumu