Rubriky
Novinky

Loučíme se s Janou Koubovou

27. října 2021 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 68 let překladatelka z angličtiny Jana Koubová. V letech 1972–77 studovala obor angličtina a čeština na Univerzitě J. E. Purkyně (později Masarykově univerzitě) v Brně. Od roku 1977 působila jako středoškolská profesorka angličtiny ve Zlíně. Překládala mimo jiné sci-fi literaturu (Douglas Adams, Ursula LeGuinová), detektivky (Martha Grimesová) a literaturu faktu (Ilustrované dějiny světa: Zlatý věk Evropy 1648 – 1773 nebo Tajemný jazyk kostelů a katedrál). V Janě Koubové ztrácíme velmi talentovanou, svědomitou a pracovitou překladatelku.