Rubriky
Novinky

Kulaté stoly překladatelů s nakladateli

V první polovině roku 2022 se z iniciativy Překladatelů Severu uskutečnila dvě setkání zástupců českých nakladatelství a překladatelských oborových organizací, včetně Obce překladatelů, jejichž cílem bylo poskytnout prostor pro otevřený dialog o aktuálních podmínkách spolupráce překladatelů a nakladatelů.

Jak tato setkání probíhala a jaké poznatky z nich vyplynuly, se dočtete v textu Marie Voslářové Rozumíme si? aneb historicky první kulaté stoly překladatelů s nakladateli.