Rubriky
Novinky

26. ročník Anticeny Skřipec (2021)

Dne 24. 9. 2021 zveřejnila Obec překladatelů na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy  výsledky 26. ročníku anticeny Skřipec.
Porotci Libor Dvořák (předseda), Viktor Janiš a Richard Podaný se rozhodli udělit Skřipec
nakladatelství Dobrovský s. r. o.
za pokračující plagiáty překladů klasické literatury.

Porota přihlédla k tomu, že tato nedobrá praxe, ač opakovaně stíhaná kritikou i anticenami, v nakladatelství nadále neustala, a doložila to příklady několika vydání z let 2016 až 2021 (Na větrné hůrce, Malá Dorritka, Pes baskervilský).  Porota vycházela z rozsáhlé  diplomové práce  a odborného posudku Anežky Dudkové.

Posudek Dobrovský

Posudek Raspail